Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Sử dụng bài tập bổ trợ chuyên môn, sửa chữa những sai lầm thường mắc kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân cho học sinh lớp 11

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Sử dụng bài tập bổ trợ chuyên môn, sửa chữa những sai lầm thường mắc kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân cho học sinh lớp 11" nhằm cơ sở lý luận và thực tiễn để đánh giá thực trạng việc sử dụng các bài tập bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy giai đoạn chạy đà và giai đoạn bay trên không của kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân; Lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả một số bài tập bổ trợ chuyên môn, khắc phục những sai lầm thường mắc trong học tập kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh. | SỬ DỤNG BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN MÔN SỬA CHỮA NHỮNG SAI LẦM THƢỜNG MẮC KỸ THUẬT NHẢY XA ƢỠN THÂN CHO HỌC SINH LỚP 11 MÔN THỂ DỤC SỞ GD amp ĐT NGHỆ AN TRƢỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA SỬ DỤNG BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN MÔN SỬA CHỮA NHỮNG SAI LẦM THƢỜNG MẮC KỸ THUẬT NHẢY XA ƢỠN THÂN CHO HỌC SINH LỚP 11 MÔN THỂ DỤC Nhóm tác giả Trần Văn Hậu Trần Khánh Sơn Năm thực hiện 2022 ĐT 0385 745 678 hoặc 0987 485 456 MỤC LỤC Nội dung Trang PHẦN I Phần nội dung 1 đầu 1 A Đặt vấn đề 1 pháp tiến hành . 2 Cơ sở thực tiễn của sáng kiến 2 a Về cơ sở vật chất . 2 b Về phương pháp giảng dạy nhảy xa của giáo viên nhà trường 2 Nhiệm vụ của sáng kiến 3 PHẦN II. GIAI QUYẾT VẤN ĐỀ 3 A Mục tiêu . 3 B Nội dung và giải pháp 4 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 18 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT TT CHỮ CÁI VIẾT TẮT NỘI DUNG 1 THPT Trung học phổ thông 2 GDPT Giáo dục phổ thông 3 CSDL Cơ sở dữ liệu 4 GD-ĐT Giáo dục dào tạo 5 CNTT Công nghệ thông tin 6 BGH Ban giám hiệu 7 GV Giáo viên 8 HS Học sinh 9 HKPĐ Hội khỏe phù đổng SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN MÔN SỬA CHỮA NHỮNG SAI LẦM THƢỜNG MẮC KỸ THUẬT NHẢY XA ƢỠN THÂN CHO HỌC SINH LỚP 11 PHẦN I PHẦN NỘI DUNG I - MỞ ĐẦU A. ĐẶT VẤN ĐỀ Đảng và nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khoẻ nhân dân nhằm phát triển chất lượng nguồn nhân lực. Trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 đã xác định Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khoẻ tầm vóc con người Việt Nam tăng cường tuổi thọ và cải thiện chất lượng giống nòi. Tăng cường thể lực của thanh niên Phát triển mạnh thể thao quần chúng thể thao nghiệp dư trước hết là trong thanh niên thiếu niên. Làm tốt công tác giáo dục thể chất trong trường học. GDTC là một loại hình giáo dục nên nó là một quá trình giáo dục có tổ chức có kế hoạch để truyền thụ những tri thức kỹ năng kỹ xảo từ thế hệ này cho thế hệ khác. Điều đó có nghĩa là GDTC cũng như các loại hình giáo dục khác là quá trình sư phạm với đặc điểm của nó vai trò chủ đạo của nhà sư phạm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
372    12    2    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.