Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Nghiên cứu, bổ sung một số bài tập bổ trợ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả giậm nhảy trong nhảy cao kiểu nằm nghiêng

Đề tài "Nghiên cứu, bổ sung một số bài tập bổ trợ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả giậm nhảy trong nhảy cao kiểu nằm nghiêng" nghiên cứu lựa chọn, bổ sung thêm một số bài tập bổ trợ cho quá trình giảng dạy và tập luyện giai đoạn giậm nhảy của kỹ thuật nhảy cao Nằm nghiêng, góp phần bổ sung và hoàn thiện tư liệu chuyên môn, tạo thuận lợi cho giảng dạy, huấn luyện và tập luyện của học sinh đạt kết quả tốt hơn. | PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay TDTT có vai trò quan trọng trong công tác giáo dục bởi nó là hoạt động có tác động nhiều mặt tới thể chất và tinh thần của con người đặc biệt là đối tượng học sinh lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng Nhà nước. Chính vì vậy mà giáo dục thể chất đã và đang có sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo các cấp từ trung ương đến địa phương. Nghị quyết của Đảng về giáo dục đã chỉ rõ Công tác giáo dục thể chất ở các trường góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng con người mới phát triển cao về trí tuệ cường tráng về thể chất cho thế hệ trẻ bước vào cuộc sống lao động sản xuất và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa vững chắc sau này. Thực hiện chủ trương Nghị quyết lãnh đạo của Đảng về đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong tình hình mới. Đồng thời xuất phát từ thực tế công tác giáo dục thể chất nói chung và công tác giảng dạy huấn luyện các môn thể thao nói riêng trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An và đặc biệt là ở Trường THPT Con Cuông trong những năm qua luôn được quan tâm đầu tư và phát triển về mọi mặt. Vì vậy việc dạy và học các môn thể dục nói chung và môn nhảy cao nói riêng cũng từng bước được củng cố và nâng cao về chất lượng nhưng bên cạnh thành công và kết quả đạt được trong việc dạy của thầy và học của trò thì vẫn còn những tồn tại hạn chế nhất định. Những tồn tại hạn chế đó được thể hiện trong việc tiếp thu và thực hiện kỹ thuật bài tập còn nhiều sai sót đã làm ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích và kết quả học tập của các em những sai sót đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan trong đó có một nguyên nhân quan trọng và cơ bản nhất chính là việc sử dụng các bài tập để hỗ trợ cho việc tiếp thu và thực hiện kỹ thuật trong tập luyện cho học sinh đó là các bài tập bổ trợ về kỹ thuật và phát triển thể lực. Các bài tập đó về số lượng còn ít chưa đa dạng và khối lượng cường độ tỷ lệ thời gian quãng nghỉ sử dụng trong các buổi tập cho các em còn chưa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
88    212    7    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.