Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Kích thích hứng thú học tập, giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe cho học sinh khi dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Kích thích hứng thú học tập, giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe cho học sinh khi dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông" nhằm xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập theo hướng tích hợp vấn đề bảo vệ sức khỏe cho học sinh để các em có kĩ năng xử lí tốt những tình huống sẽ gặp trong cuộc sống và từ đó tiếp thu những kiến thức mới đầy bổ ích. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐẶNG THAI MAI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI KÍCH THÍCH HỨNG THÚ HỌC TẬP VÀ GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ SỨC KHỎE CHO HỌC SINH KHI DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Lĩnh vực Hóa học 1 Năm thực hiện 2021 2022 MỤC LỤC A. PHẦN MỞ ĐẦU .2 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 2 II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .3 III. ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 1. Đối tượng nghiên cứu 3 2. Thời gian nghiên cứu .3 3. Phạm vi nghiên cứu .3 IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4 B. PHẦN NỘI DUNG 5 I. CƠ SỞ KHOA HỌC .5 1. Cơ sở lí luận .5 2. Cơ sở thực tiễn .9 II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ 10 1. Thực trạng vấn đề 10 2. Phân tích thực trạng .12 . Thuận lợi .12 . Khó khăn .13 2 III. CÁC PHƯƠNG PHÁP NHẰM GIÁO DỤC CHO HỌC SINH VỀ Ý THỨC BẢO VỆ SỨC KHỎE VÀ VẤN ĐỀ ẢNH HƯỞNG SỨC KHỎE TỪ CÁC CHẤT HÓA HỌC HIỆN NAY 13 1. Các phương pháp nhằm kích thích hứng thú học tập và giáo dục cho học sinh về ú thức bảo vệ sức khỏe .13 2. Vấn đề ảnh hưởng sức khỏe từ các chất hóa học hiện nay .14 IV. ÁP DỤNG VÀO DẠY HỌC .15 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN .44 VI. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI .44 C. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .46 1. Kết luận .46 2. Kiến nghị .46 TÀI LIỆU THAM KHẢO .48 PHỤ LỤC A. PHẦN MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ Học sinh ngày càng không có nhiều hứng thú với môn hóa học nhất là với chương trình giáo dục phổ thông tổng thể hiện nay môn hóa học được đưa vào cho học sinh lựa chọn theo định hướng nghề nghệp sở thích và năng lực của bản thân. Nên nếu giáo viên không tạo được hứng thú cho các em với môn hóa thì sẽ là một bất lợi. Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Tình trạng sức khỏe đã trở thành vấn đề nóng mà dư luận và mọi người đặc biệt quan tâm. Ăn gì để tồn tại ngày càng khó trả lời khi mà có quá nhiều chất độc hại thuốc cấm được tìm thấy trong các loại thực phẩm. Nhất là những năm gần đây thì vấn đề sức khỏe càng phải được quan tâm và chú ý hơn khi mà đại dịch Covid 19 đang hoành hành trên toàn quốc cũng như trên toàn Thế Giới. 3 Hiện nay công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.