Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Vận dụng phương pháp lớp học đảo ngược trong bài Amino axit môn Hóa học lớp 12 nhằm tăng cường tính tích cực và hứng thú học tập của học sinh

Đề tài "Vận dụng phương pháp lớp học đảo ngược trong bài Amino axit môn Hóa học lớp 12 nhằm tăng cường tính tích cực và hứng thú học tập của học sinh" được thực hiện bằng cách tổ chức các hoạt động học tập theo phương pháp “lớp học đảo ngược” tạo môi trường học tập tiên tiến dựa trên sự tương tác hiệu quả với công nghệ thông tin để tạo hứng thú và tăng cường tính tích cực học tập của học sinh nhằm nâng cao chất lượng môn Hóa học. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG 3 - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC KHI DẠY BÀI AMINO AXIT MÔN HÓA HỌC 12 NHẰM TĂNG CƯỜNG TÍNH TÍCH CỰC VÀ HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH. Tác giả Nguyễn Thị Nga Đơn vị THPT Thanh Chương 3 Lĩnh vực Hóa học 1 MỤC LỤC PHẦN 1 ĐẶT VẤN ĐỀ. 5 I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. . 5 II. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI . 6 III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU . 6 IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 7 1. Đối tượng . 7 2. Giới hạn phạm vi nghiên cứu . 7 V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 7 1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết. 7 2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn . 7 3. Phương pháp thống kê toán học . 7 VI. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI . 7 VII. CẤU TRÚC SÁNG KIẾN . 8 PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 9 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ KHOA HỌC. 9 quan các công trình liên quan đến đề tài. . 9 . Khái niệm hứng thú . 9 . Phương pháp Flipped Classroom lớp học đảo ngược . 10 . Khái niệm phương pháp Flipped Classroom lớp học đảo ngược . 10 . Ưu điểm của mô hình lớp học đảo ngược . 12 . Nguyên tắc tổ chức hoạt động học tập theo mô hình lớp học đảo ngược . 13 . Thực trạng dạy học áp dụng mô hình lớp học đảo ngược nhằm pháp triển tăng cường tính tích cực hứng thú của học sinh ở một số trường THPT trên địa bàn. . 13 CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC NHẰM TĂNG CƯỚNG TÍNH TÍCH CỰC VÀ HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH . 15 . Quy trình tổ chức dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học . 15 . Giai đoạn 1 Trước giờ học trên lớp. 16 . Giai đoạn 2 Trong giờ học trên lớp . 16 . Giai đoạn 3 Sau giờ học trên lớp . 17 2 . Thiết kế kế hoạch dạy học bài Amino axit hóa học lớp 12 theo phương pháp lớp học đảo ngược . . 17 CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM . 33 . Tiến hành thực nghiệm thực hiện trong năm học 2021- 2022 . 33 . Kết quả thực nghiệm sư phạm . 33 . Nhận xét kết quả thực nghiệm. 34 . Thuận lợi khó khăn trong quá trình vận dụng phương pháp lớp học đảo ngược .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
253    108    2    29-11-2023
153    443    5    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.