Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Sử dụng bài tập thực hành, thí nghiệm và dự án thực tiễn trong dạy học Hóa học 11 để phát triển tư duy kinh tế cho học sinh phổ thông

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Sử dụng bài tập thực hành, thí nghiệm và dự án thực tiễn trong dạy học Hóa học 11 để phát triển tư duy kinh tế cho học sinh phổ thông" nhằm đề xuất được các giải pháp hình thành và phát triển tư duy kinh tế cho học sinh thông qua hoạt động dạy học môn Hóa học thông qua bài tập thực hành thí nghiệm và các dự án dạy học. | Đề tài SỬ DỤNG BÀI TẬP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM VÀ DỰ ÁN THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 11 ĐỂ PHÁT TRIỂN TƯ DUY KINH TẾ CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG LĨNH VỰC HÓA HỌC SỞ GD amp ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 Đề tài SỬ DỤNG BÀI TẬP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM VÀ DỰ ÁN THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 11 ĐỂ PHÁT TRIỂN TƯ DUY KINH TẾ CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG LĨNH VỰC HÓA HỌC Tác giả PHẠM VĂN TRƯỜNG THPT Quỳnh Lưu 1 Tổ Tự nhiên Số điện thoại 0986559898 Đồng tác giả HOÀNG THỊ NGUYỆT THPT Quỳnh Lưu 1 Tổ Tự nhiên Số điện thoại 0977761496 Năm học 2021 2022 MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1 2. TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI . 1 2. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI . 2 PHẦN 2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 3 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN . 3 . CƠ SỞ LÍ LUẬN . 3 . Tư duy kinh tế . 3 . Dạy học thực hành thí nghiệm . 4 . Dạy học dự án trong hóa học . 8 . CƠ SỞ THỰC TIỄN . 13 . Cơ sở về chương trình nội dung Sách giáo khoa Hóa học 11 . 13 . Thực trạng sử dụng thực hành thí nghiêm và các dự án thực tiễn trong dạy học chương trình Hóa học 11 hiện nay ở trường THPH . 14 . CÁC GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY KINH TẾ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC . 22 . Đối với hoạt động quản lí nhà trường . 22 . Đối với hoạt động dạy học môn hóa học . 22 2. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY KINH TẾ CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC LỚP 11 . 23 . BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY KINH TẾ CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM. 23 thế các bài tập lí thuyết bằng các bài tập thực hành . 23 . Sử dụng kiến thức Hóa học để áp dụng vào thực tiễn . 27 . BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY KINH TẾ CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN HỌC TẬP . 29 . Dự án 1 ĐIỀU CHẾ CHỈ THỊ pH TỪ MỘT SỐ LOẠI THỰC VẬT . 29 . Dự án 2 XỬ LÍ pH HỒ NUÔI TÔM . 44 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM . 45 . MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM . 45 . TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM. 45 . Công tác chuẩn bị . 45 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.