Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Dạy học Vật lí tích hợp kiến thức vào thực tiễn giải quyết vấn đề bảo vệ đôi mắt thông qua hoạt động đóng vai ở trường THPT Qùy Hợp

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Dạy học Vật lí tích hợp kiến thức vào thực tiễn giải quyết vấn đề bảo vệ đôi mắt thông qua hoạt động đóng vai ở trường THPT Qùy Hợp" nhằm phát huy tính tích cực, tự lực; vận dụng kiến thức vào cuộc sống góp phần phát triển phẩm chất năng lực học sinh lớp 11 Trường THPT Quỳ Hợp theo Chương trình GDPT 2018. | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC VẬT LÍ TÍCH HỢP KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẢO VỆ ĐÔI MẮT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG ĐÓNG VAI Ở TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP THUỘC MÔN VẬT LÍ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC VẬT LÍ TÍCH HỢP KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẢO VỆ ĐÔI MẮT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG ĐÓNG VAI Ở TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP THUỘC MÔN VẬT LÍ Đồng tác giả Vũ Thị Lý - Hồ Thế Ngọc Tổ bộ môn Khoa học tự nhiên Năm thực hiện Năm học 2021-2022 Số điện thoại 0988937628 - 0799118666 MỤC LỤC Trang PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Mục đích nghiên cứu. 1 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 1 4. Phương pháp nghiên cứu. 2 5. Thời gian nghiên cứu . 2 6. Tính mới và những đóng góp của đề tài. . 2 PHẦN II NỘI DUNG ĐỀ TÀI . 3 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . 3 . Dạy học tích hợp lồng ghép . 3 . Tích hợp . 3 . Dạy học tích hợp lồng ghép . 3 . Một số quan điểm dạy học trong tổ chức dạy học tích hợp . 6 . Dạy học đóng vai. . 7 . Lý thuyết về mắt . 9 . Cấu tạo và chức năng các bộ phận của mắt . 9 . Thời trang kính mắt - bảo vệ đôi mắt của bạn . 11 . Tác động của tia UVA UVB và UVC . 11 . Hội chứng thị giác màn hình căn bệnh thời hiện đại . 12 . Cận thị viễn thị loạn thị. 12 . Đau mắt đỏ . 15 . Phòng bệnh võng mạc và thoái hoá điểm vàng . 15 . Phòng bệnh đục thuỷ tinh thể . 16 . Quáng gà . 17 . Dưỡng chất từ thiên nhiên giúp tăng cường sức khoẻ cho mắt . 17 . Cơ sở thực tiễn. . 18 2. THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC VẬT LÍ TÍCH HỢP KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẢO VỆ ĐÔI MẮT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG ĐÓNG VAI Ở TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP . 22 . Thời gian và dự kiến thời lượng thực hiện. . 22 . Thời gian . 22 . Thời lượng. 23 . Thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học để giải quyết vấn đề bảo vệ sức khoẻ đôi mắt 4 tiết . 23 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 53 . Kết luận. . 53 . Bài học kinh nghiệm . 53 . Kiến nghị . 53

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.