Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Dạy học phát triển kĩ năng sơ cứu và phòng chống một số tai nạn thường gặp thông qua chủ đề Tuần hoàn máu Sinh học 11 cơ bản

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Dạy học phát triển kĩ năng sơ cứu và phòng chống một số tai nạn thường gặp thông qua chủ đề Tuần hoàn máu Sinh học 11 cơ bản" nhằm nắm vững các kiến thức về tuần hoàn máu; Thực hiện thành thạo các kĩ năng sơ cứu ban đầu bao gồm: hà hơi thổi ngạt,ép tim hô hấp nhân tạo, lấy dị vật ra khỏi đường hô hấp. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 3 - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài DẠY HỌC PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SƠ CỨU VÀ PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ TAI NẠN THƯỜNG GẶP THÔNG QUA CHỦ ĐỀ TUẦN HOÀN MÁU SINH HỌC 11 CB Người thực hiện 1. Cao Thị Long - Chức vụ TTCM Điện Thoại 0385037007 2. Đậu Đình Sanh - Chức vụ Giáo viên Điện Thoại 0943 389 898 SKKN thuộc lĩnh vực môn Sinh học NĂM HỌC 2021 - 2022 MỤC LỤC Trang Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 . Lý do chọn đề tài. 1 . Mục tiêu nghiên cứu 2 . Đối tượng nghiên cứu 2 . Phương pháp nghiên cứu 2 . Những điểm mới của SKKN 2 Phần II. NỘI DUNG 3 . Cơ sở khoa học 3 . Cơ sở lý luận 3 . Cơ sở thực tiễn 3 . Thực trạng của việc nghiên cứu kĩ năng sống hiện nay 4 . Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề 5 . Kết quả nghiên cứu 5 . Giáo án minh họa 5 TUẦN HOÀN MÁU tiết 1 10 TUẦN HOÀN MÁU tiết 2 21 TUẦN HOÀN MÁU tiết 3 32 . Thực nghiệm sư phạm 35 . Đối tượng và phương pháp kiểm tra thực nghiệm 35 . Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm 36 . Về mặt định tính 36 . Về mặt định lượng 36 Phần III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 38 . Kết luận 22 . Kiến nghị 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUY ƯỚC VỀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI Viết tắt Viết đầy đủ GV Giáo viên HS Học sinh SKKN Sáng kiến kinh nghiệm SGK Sách giáo khoa GDPT Giáo dục phổ thông NL Năng lực GD amp ĐT Giáo dục và đào tạo ĐC Đối chứng TN Thực nghiệm DHTCĐ Dạy học theo chủ đề KNS Kĩ năng sống THPT Trung học phổ thông PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ . Lý do chọn đề tài Chương trình GDPT mới được Bộ GD amp ĐT ban hành ngày 26 12 2018 nhằm hình thành và phát triển cho HS những phẩm chất chủ yếu yêu nước nhân ái chăm chỉ trung thực trách nhiệm đồng thời hình thành và phát triển cho HS những NL cốt lõi NL tự chủ và tự học NL giao tiếp và hợp tác NL giải quyết vấn đề và sáng tạo cũng như những NL đặc thù NL ngôn ngữ NL tính toán NL khoa học NL công nghệ NL tin học NL thẩm mĩ NL thể chất . Bên cạnh việc hình thành phát triển các NL cốt lõi NL đặc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    52    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.