Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Vận dụng phương pháp dạy học dự án khi dạy chủ đề Tuần hoàn máu - Sinh học 11

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Vận dụng phương pháp dạy học dự án khi dạy chủ đề Tuần hoàn máu - Sinh học 11" nhằm nghiên cứu vận dụng phương pháp dạy học dự án khi dạy chủ đề Tuần hoàn máu Sinh học 11 nhằm đổi mới dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS, nhằm giúp HS hứng thú học tập và tiếp thu bài tốt hơn, thêm yêu thích môn Sinh học, đồng thời cũng hình thành cho các em các phẩm chất: trách nhiệm, trung thực, chăm chỉ trong nghiên cứu khoa học. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT CỬA LÒ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài Tên đề tài Vận dụng phương pháp dạy học dự án khi dạy chủ đề Tuần hoàn máu - Sinh học 11 Giáo viên Võ Thị Khánh Trang Tổ Tự Nhiên Cửa Lò tháng 4 2022 MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1. Lý do chọn đề tài .1 2. Mục tiêu của sáng kiến kinh nghiệm . .2 3. Điểm mới của đề tài .2 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2 5. Phương pháp nghiên cứu 2 PHẦN II NỘI DUNG 3 Chương I Tổng quan nghiên cứu . .3 . Thực trạng vấn đề .3 . Khái quát về phương pháp DHDA .3 . Đổi mới phương pháp DHTC .3 . Khái niệm phương pháp DHDA 4 . Mục tiêu của phương pháp DHDA .4 . Các dạng của DHDA .5 . Quy trình của DHDA .5 . Ưu điểm và hạn chế của DHDA .6 . Tình hình nghiên cứu và vận dụng phương pháp DHDA trong dạy học 7 Chương II Vận dụng phương pháp DHDA vào dạy học chủ đề .8 . Đặc điểm nội dung chương chuyển hóa vật chất và năng lượng .8 . Hệ thống hóa chương chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật .8 . Nội dung kiến thức được khai thác trong chủ đề Tuần hoàn máu 10 . Vận dụng phương pháp DHDA chủ đề Tuần hoàn máu . 11 Chương III Kết quả nghiên cứu và bàn luận .34 . Bố trí thực nghiệm và phương pháp TNSP .34 . Kết quả của quá trình thực nghiệm . 34 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 37 luận .37 nghị . 37 Tài liệu tham khảo . .38 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT THPT Trung học phổ thông GD amp ĐT Giáo dục và đào tạo SGK Sách giáo khoa HS Học sinh GV Giáo viên PPDH Phương pháp dạy học THM Tuần hoàn máu SH Sinh học PHT Phiếu học tập TN Thực nghiệm TNSP Thực nghiệm sư phạm DHDA Dạy học dự án DHTC Dạy học tích cực DANH MỤC CÁC BẢNG HÌNH BIỂU ĐỒ 1. Danh mục các bảng - Bảng . Chuẩn kiến thức kỹ năng của chương chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật - Bảng . Nội dung kiến thức được khai thác ở chủ đề Tuần hoàn máu - Bảng . Mức độ nhận thức - Bảng . Bảng kế hoạch thực hiện chủ đề - Bảng . Tổng hợp bài kiểm tra 15 phút sau đợt thực nghiệm 11A1 và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.