Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Nâng cao năng lực, phát triển tư duy toán học cho học sinh qua việc giải quyết một số bài toán về hàm số bằng cách sử dụng các yếu tố của đạo hàm

Đề tài "Nâng cao năng lực, phát triển tư duy toán học cho học sinh qua việc giải quyết một số bài toán về hàm số bằng cách sử dụng các yếu tố của đạo hàm" giúp học sinh nhận thấy được mối quan hệ chặt chẽ giữa hàm số f(x) và đạo hàm của nó f'(x) thông qua một số bài toán thường gặp về hàm số, đồng thời có được cái nhìn tổng thề có tính hệ thống về lớp các bài toán dạng này. Từ đó học sinh có thể định hướng được năng lực tư duy và tiếp cận được tốt các bài toán dạng này trong các kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới. | SỞ GD amp ĐT NGHỆ AN - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài quot Nâng cao năng lực phát triển tư duy toán học cho học sinh qua việc giải quyết một số bài toán về hàm số bằng cách sử dụng các yếu tố của đạo hàm. quot LĨNH VỰC TOÁN HỌC Vinh tháng 4 2022 1 SỞ GD amp ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG PT HERRMANN GMEINER - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài quot Nâng cao năng lực phát triển tư duy toán học cho học sinh qua việc giải quyết một số bài toán về hàm số bằng cách sử dụng các yếu tố của đạo hàm. quot LĨNH VỰC TOÁN HỌC Giáo viên Phạm Thị Ngọc Hương Điện thoại 0919553836 Đơn vị Trường PT Hermann Gmeiner Vinh tháng 4 2022 2 MỤC LỤC Nội dung Trang PHẦN I. Đặt vấn đề .2 PHẦN II. Nội dung nghiên cứu. .4 sở khoa học của đề tài .4 . Cơ sở lý luận của đề tài .4 . Cơ sở thực tiễn của đề tài .5 II. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm .6 III. Các sáng kiến và giải pháp để giải quyết vấn . Các yếu tố của đạo hàm và sự biến thiên của hàm số .6 . Các yếu tố của đạo hàm và cực trị của hàm số .20 . Các yếu tố của đạo hàm và giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số .29 . Các yếu tố của đạo hàm và bài toán biện luận nghiệm của phương trình bất phương trình .34 . Các yếu tố của đạo hàm và bài toán về đồ thị của hàm số .42 IV. Kết quả thực nghiệm sư phạm .45 PHẦN III. Kết luận và kiến nghị .47 Tài liệu tham khảo .50 3 PHẦN I. MỞ ĐẦU. I. Lí do chọn đề tài Sự ưu việt của phương pháp thi trắc nghiệm đã và đang được chứng minh từ những nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới bởi những ưu điểm như tính khách quan tính bao quát và tính kinh tế . Theo chủ trương của Bộ Giáo dục amp Đào tạo kì thi THPT quốc gia môn toán chuyển sang hình thức thi trắc nghiệm đây là một sự thay đổi lớn trong việc kiểm tra đánh giá đối với bộ môn toán. Khi thi trắc nghiệm đòi hỏi học sinh phải có sự hiểu biết thật sâu sắc về kiến thức và phải biết sắp xếp trình tự tư duy logic hơn nhanh hơn để đáp ứng thời gian hoàn thành một câu trả lời trong vòng 1 8 phút nhanh hơn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.