Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua khai thác bài toán cực trị trong đề thi TN THPT

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua khai thác bài toán cực trị trong đề thi TN THPT" nhằm đưa ra cách thức, phương pháp dẫn dắt tiếp cận kiến thức; từ các bài toán cực trị quen thuộc, đơn giản khai thác tạo ra các tình huống, các bài toán mới sau đó phát triển thành các lớp, dạng bài toán ở mức độ vận dụng, vận dụng cao và từ đó tổng quát hóa định hướng HS rút ra phương pháp giải tổng quát. | Đề tài PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA KHAI THÁC BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LĨNH VỰC TOÁN HỌC Nhóm tác giả 1. Phan Đình Trường - PHT Trường THPTDTNT Tỉnh - ĐT 0978 978 432 2. Trương Đức Thanh - GV Trường THPTDTNT Tỉnh 3. Hồ Văn Sơn - PHT Trường THPT 1-5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA KHAI THÁC BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LĨNH VỰC TOÁN HỌC Nhóm tác giả 1. Phan Đình Trường - PHT Trường THPTDTNT Tỉnh Số ĐT 0978978432 2. Hồ Văn Sơn - PHT Trường THPT 1-5 Số ĐT 0982983505 3. Trương Đức Thanh - GV Trường THPTDTNT Tỉnh Số ĐT 0983813595 NĂM HỌC 2021 - 2022 DANH MỤC VIẾT TẮT TNTHPT Tốt nghiệp trung học phổ thông. THPT Trung học phổ thông. THPT DTNT Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú. HS Học sinh. SKKN Sáng kiến kinh nghiệm. TDST Tư duy sáng tạo. GV Giáo viên. MỤC LỤC PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Giới hạn nội dung và phạm vi áp dụng. 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2 4. Phương pháp nghiên cứu . 2 5. Tính mới . 3 6. Ý nghĩa của đề tài . 3 PHẦN II. NỘI DUNG. . 4 1. Cơ sở lý luận . 4 2. Thực trạng vấn đề phát triển TDST cho HS. . 6 3. Cơ sở khoa học. . 8 4. Phát triển tư duy qua khai thác bài toán. . 9 5. Kết quả đạt được . 45 6. Bài học kinh nghiệm . 46 hiểu đối tượng học sinh để lựa chọn phương pháp phù hợp. . 47 . Khuyến khích học sinh tự tìm tòi khám phá trong quá trình giải toán . 47 7. Hướng phát triển của đề tài . 47 PHẦN III. KẾT LUẬN . 48 1. Kết luận . 48 2. Kiến nghị. 48 . Đối với các cấp ngành . 48 . Đối với nhà trường . 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 49 PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu là động lực để phát triển kinh tế xã hội. Với nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục đào tạo là đào tạo ra những con người phát triển toàn diện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.