Ca dao Chí Trai,chính trị

Ca dao Chí Trai,chính trị Ai đi gánh vác non sông Để ai chứa chất sầu đông vơi đầy = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 32 ) Thoả chí tang bồng = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Thoả chí tang bồng Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 31369 ) Ai ơi! làm việc gấp hai Để cho thủ trưởng mua đài mua xe = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 108 ). | Ai đi gánh vác non sông Để ai chứa chất sầu đông vơi đầy Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chủ Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 32 Thoả chí tang bồng Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chủ Thoả chí tang bồng Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 31369 Ai ơi làm việc gấp hai Để cho thủ trưởng mua đài mua xe Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 108 Bán nước buôn dân Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 8851 Chánh qui thằng giết thằng chừa Ba mươi diệt sạch cho vừa lòng dân Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 1283 Chính giáo hợp nhất Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Chính trị và giáo dục hợp làm một Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 10037 Chính thống nhân hoà Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Chính trị sáng suốt nhân dân an cư lạc nghiệp Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 10042 Đảng ta là đảng cầm quyền Đa thê thì được đa nguyên thì đừng Đảng mãi mãi tưng bừng Toàn dân đói rách danh lừng ngũ châu Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 1583 Đất Gia Tây trồng cây xoài tượng Con chim quyên đứt nhượng giã lá cam tiên Em hỏ anh ai đúc Phật phá tiền Ai chém cha giết chú nói liền em nghe - Đầu lan nữ thị hai người Phá tiền đúc Phật sách thời còn ghi Đá vàng tạc chữ trí tri Đến nơi hắc ám về nhà minh sinh Ai trung bằng hoàng tử Anh Chém cha giết chú tung hoành nghênh ngang Chém rồi hai nước bình an Cho nên anh phải tìm đàng xuất gia Thân em phụ nhơn đặng quá đàn bà Em biết đâu cõi Phật em mà hỏi anh Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Miền Trung Khánh Hòa Câu số 39000 Dù cho đế quốc trăm tay Quyết không chia được đất nầy làm hai Cho dù cạn nước Đồng Nai Nát Chùa Thiên Mụ mới phai lời nguyền Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 19829 Hoạt đầu chính trị Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Người làm chính tri xấu xa ba phải Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 12836 Mễ tận dân tàn Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Hết gạo thì dân chết Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 14593 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.