Ca dao chúc tụng

Ca dao chúc tụng Bách niên giai lão = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Congratulation (chúc Cô dâu chú rể) Sống lâu trăm tuổi. Xem: Bách Niên Giai Lão Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8782 ) Bách niên hảo hiệp | Bách niên giai lão Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Congratulation chúc Cô dâu chú rể Sống lâu trăm tuổi. Xem Bách Niên Giai Lão Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 8782 Bách niên hảo hiệp Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Congratulation chúc Cô dâu chú rể Trăm năm hòa thuận Bách niên hảo hợp Xem Bách Niên Giai Lão Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 8783 Bách niên hòa hiệp Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Congratulation Chúc chú rể Best wishes chúc Cô dâu chú rể Trăm năm sống với nhau hòa thuận Bách niên hòa hợp Xem Bách Niên Giai Lão Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 8784 Bền duyên tơ tóc Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 9082 Chi tử vu qui Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Trích ý Đào Yêu Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 25503 Sắt cầm hảo hiệp hòa hiệp hảo hợp hòa hợp Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 17221 Trăm năm hạnh phúc Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 18580 Vĩnh kết đồng tâm xảo sinh quý tử Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Miền Trung Bình Định Câu số 7795 Chúc Mừng Năm Mới Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 19718 Nay mừng anh chị có đôi Mong sớm có cháu để toi bế bồng. Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 4568 Nay mừng anh chị tốt đôi Mong cho có cháu để tôi cho vòng Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 4569 Chúc Mừng Năm Mới Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 19718 Cung chúc tân xuân Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 10910 Năm mới năm me Lấy que thọc đít Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 15226 Súc sắc súc sẻ Nhà nào còn đèn còn lửa Mở cửa cho anh em chúng tôi vào Bước lên giường cao Thấy đôi rồng ấp. Bước xuống giường thấp Thấy đôi rồng chầu. Bước ra đằng sau Thấy nhà ngói lợp. Trâu ông còn buộc Ngựa ông còn cầm Ông sống một trăm Thêm năm tuổi lẻ. Vợ ông sinh đẻ Những con tốt lành Những con như .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    86    2    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.