Bài giảng môn Đại số lớp 8 - Tiết 23: Tính chất cơ bản của phân thức

Bài giảng "Đại số lớp 8 - Tiết 23: Tính chất cơ bản của phân thức" được biên soạn nhằm giúp các em học sinh nắm được tính chất của phân thức đại số, quy tắc phân thức đại số, vận dụng kiến thức được học trong bài để giải các bài tập nhanh và chính xác nhất. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết giáo án tại đây nhé. | KIỂM TRA BÀI CŨ A C Khi nào hai phân thức và được gọi là bằng nhau B D 2x 2 x x 1 Áp dụng Hãy chứng tỏ x 1 x2 1 Giải A C Hai phân thức và gọi là bằng nhau khi B D 2x 2 x x 1 vì 2x. x 2 1 2 x x 1 . x 1 x 1 x 1 2 1 Nhắc lại tính chất cơ bản của phân số nª u công thức tổng quát Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho Tổng quát a m 0 b Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho một ước chung của chúng thì được một phân số bằng phân số đã cho a a n Tổng quát n ƯC a b b b n 1 Tính chất cơ bản của phân số a với m là số nguyên khác 0 b a a n với n là ước chung của a và b b n b Tính chất của phân thức có giống tính chất của phân số hay không Tinh c hÊt c b n c ña ph n thø c Cho phân th 2 x ức . Hãy nhân c ả tử và mẫu của 3 phân thức này với x 2 rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho. Cho phân thức . Hãy chia cả tử và mẫu 3 3x2 y 6xy3 của phân thức này cho 3xy rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho. Tinh c hÊt c b n c ña ph n thø c 2 Nhận xét Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì ta được một phân thức bằng phân thức đã cho. Tinh c hÊt c b n c ña ph n thø c 3 Nhận xét Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng thì ta được một phân thức bằng phân thức đã cho Tinh c hÊt c b n c ña ph n thø c 1. Tính chất cơ bản của phân thức. Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì ta được một phân thức bằng phân thức đã cho A A. M M là một đa thức khác đa thức 0 B B. M Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng thì ta được một phân thức bằng phân thức đã cho A A N N là một nhân tử chung B B N 4 Dùng tính chất cơ bản của phân thức hãy giải thích vì sao có thể viết a 2x x 1 2x x 1 x 1 x 1 b A A B B Tieát Tinh c hÊt c b n c ña ph n thø c 23 1. Tính chất cơ bản của phân 4 b A A thức. B B A A. M Nh ận xét B B. M Qua 4b em rút ra nh ận xét gì

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.