Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 5 - ThS. Nguyễn Anh Thư

Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 5 nhằm trang bị các quy trình, kỹ năng sử dụng mô hình thời giá và các mô hình thích hợp nhằm xác định chi phí sử dụng vốn một cách chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo! | Trang bị các quy trình kỹ năng sử dụng mô hình thời giá và các mô hình thích hợp nhằm xác định chi phí sử dụng vốn một cách chính xác. Nghiên cứu chi phí vốn có tầm quan trọng đặc biệt trong quản lí công ty được sử dụng làm căn cứ lựa chọn tỉ lệ chiết khấu khi quyết định đầu tư quyết định mua hoặc thuê tài sản quyết định đi vay hoặc sử dụng vốn tự có. Xác định chi phí sử dụng vốn tối thiểu và lợi ích kỳ vọng cao nhất có thể nhận được cũng như dự đoán các rủi ro có thể xảy ra để tìm kiếm các nguồn tài trợ có lợi nhất cho công ty. Nội dung Khái quát chung Xác định chi phí sử dụng vốn Xác định chi phí sử dụng vốn tối ưu Bài tập 01 KHÁI QUÁT CHUNG Vốn tài chính là giá trị của các tài sản tài chính có được từ việc cung cấp các khoản nợ hoặc mua lại từ công chúng. Vốn tài chính phát sinh khi khai thuế lập kế hoạch kinh doanh chi tiết báo cáo tài chính kế hoạch cho vay quản lý hồ sơ. Vốn tài sản tài chính được sử dụng trong công tác quản lý tài sản đầu tư mạo hiểm bao thanh toán . Để có được khoản vốn tài chính thích hợp các hợp đồng vay mượn phải thỏa mãn 3 yêu cầu - Nhà đầu tư được quyền chọn lãi suất lịch trình trả nợ phương pháp thanh toán - Các khoản vay mượn được chấp thuận nhanh chóng thậm chí trong 24 giờ - Việc vay mượn có thể có bảo đảm bằng tài sản hoặc không có bảo đảm. Ø Chi phí vốn là suất sinh lời kỳ vọng theo mức nhu cầu vốn của thị trường nhằm thu hút vốn cho các dự án riêng biệt. Ø Chi phí vốn được hình thành trên quan hệ cung cầu của thị trường vốn dài hạn. Ø Chi phí vốn có thể là ü Suất sinh lời thực mà các nhà đầu tư kỳ vọng sẽ nhận được khi để cho 1 ai đó sử dụng tiền của họ ü Tỷ lệ lạm phát trung bình - ước tính chiết khấu bình quân cho sức mua khi đông tiền bị mất giá ü Mức rủi ro do sự bất ổn của dòng tiền hay thu nhập kinh tế sẽ nhận được trong tương lai. 1. Vốn vay dài hạn 2. Vốn cổ phần Vốn chủ sở hữu bao gồm Ø Cổ phần ưu đãi Ø Cổ phần phổ thông CP thường bao gồm Nguồn lợi nhuận giữ lại dùng để tái đầu tư Nguồn cổ phiếu thường mới phát hành. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.