Bài giảng Tiếng Anh lớp 3: Unit 7 - Let's Talk

Bài giảng "Tiếng Anh lớp 3: Unit 7 - Let's Talk" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ vựng: time, What time, o’clock; luyện tập nghe và lặp lại trọng âm của câu một cách chính xác; nghe và khoanh tròn về tầm quan trọng của việc học tiếng Anh. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo bài giảng. | Mo nday Aug us t 28 th 2006 Welcome all the teachers amp students attending the lesson Te ac he r Ho ang Thi Van Hanh Ye n Tho Prim ary S c ho o l Presented by Tran Quynh Chi Friday January 22nd 2010 Unit 7 Let s Talk I. Vocabulary - time n thời gian - What time Mấy giờ - o clock giờ Wednesday March 25th 2009 Unit 10 At the Circus A1- 2 - 3 I. Vocabulary II. Grammar Wednesday March 25th 2009 Unit 10 At the Circus A1- 2 - 3 I. Vocabulary II. Grammar I like monkeys. I don t like monkeys. Note don t do not. Wednesday March 25th 2009 Unit 10 At the Circus A1- 2 - 3 I. Vocabulary II. Grammar 1. Look listen and repeat 2. Look and say elephants monkeys bears tigers dogs cats I like . I don t like . elephants I like . I don t like . monkeys I like . I don t like . bears I like . I don t like . tigers I like . I don t like . dogs I like . I don t like . cats Wednesday March 25th 2009 Unit 10 At the Circus A1- 2 - 3 I. Vocabulary II. Grammar 1. Look listen and repeat 2. Look and say 3. Let s talk

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    93    2    18-07-2024
44    330    2    18-07-2024
165    83    3    18-07-2024
158    389    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.