Ca dao cô đơn

Ca dao cô đơn Ai làm cho bướm lìa hoa, Cho chim xanh nở, bay qua vườn hồng. Ai đi muôn dặm non sông Để ai chất chứa sầu đong một mình = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (Câu số 28289 ) Ai ơi! đừng (chớ) lấy học trò (3) Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm Ngày thời cắp sách đi rong Tối về lại giữ đèn chong một mình = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu. | Ai làm cho bướm lìa hoa Cho chim xanh nở bay qua vườn hồng. Ai đi muôn dặm non sông Để ai chất chứa sầu đong một mình Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Miền Nam An Giang Câu số 28289 Ai ơi đừng chớ lấy học trò 3 Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm Ngày thời cắp sách đi rong Tối về lại giữ đèn chong một mình Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 86 Ai về Bình Định chi lâu Bỏ em ở lại hái dâu một mình Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Hoặc Ai về Bình Định chi lâu Xuất xứ - Miền Trung Bình Định Câu số 540 Ai về đợi với em cùng Thân em nay bắc mai đông một mình Chi bằng ruộng tốt rừng xanh Vui cha vui mẹ vui anh em nhà Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 144 Anh thác rồi được chữ hiển vinh Bỏ em ở lại linh đinh một mình Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 512 Anh đi bờ lở một mình Phất phơ chéo áo giống hình trò Ba Trò Ba đi học trường xa Cơm canh ai nấu mẹ già ai coi Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Miền Trung Bình Định Câu số 7793 Anh dứt tình thương đoạn trường cho thiếp Nhớ thương tha thiết tội nghiệp cho em Ôm sầu chất thảm ngày đêm Năm canh nệm thúy ngăn nghiêng một mình Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Miền Nam Câu số 309 Anh về làm rể dưới Đăng 2 Bỏ em kéo vải sáng trăng một mình Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Miền Trung Phú Yên Khánh Hòa Câu số 38322 Anh như con nhạn bơ phờ Sớm ăn tối đậu bơ vơ một mình Anh nói với em sơn cùng thủy tận Anh nói với em nguyệt khuyết sao băng Đôi ta như rồng lượn trong trăng Dẫu xa nhau đi nữa vẫn khăng khăng đợi chờ. Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Bản của Bạc Liêu thêm 4 câu cuối Bản An Giang Anh như con nhạn bơ thờ Xuất xứ - Miền Nam Bạc Liêu An Giang Câu số 476 Anh về Bình Định chi lâu Bỏ em kéo sợi hái dâu một mình Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Ngày xưa nước ta rất trọng nghề trồng dâu nuôi tằm để kéo sợi dệt lụa Xuất xứ - Miền Trung Huế Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Câu số 25975

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.