Ca dao cổ tích

Ca dao cổ tích Ai lên Phú Thọ thì lên Lên non cổ tích, lên đền Hùng Vương Đền này thờ tổ Nam Phương Quy mô trước đã sửa sang rõ ràng Ai ơi nhận lại cho tường Lối lên đền Thượng sẵn đường xi măng Lên cao chẳng khác đất bằng Đua nhau lũ lượt lên lăng vua Hùng. = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Bắc, Phú Thọ (Câu số 29836 ) Ân vua giấy vàng ân làng giấy trắng = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: *. | Ai lên Phú Thọ thì lên Lên non cổ tích lên đền Hùng Vương Đền này thờ tổ Nam Phương Quy mô trước đã sửa sang rõ ràng Ai ơi nhận lại cho tường Lối lên đền Thượng sẵn đường xi măng Lên cao chẳng khác đất bằng Đua nhau lũ lượt lên lăng vua Hùng. Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Miền Bắc Phú Thọ Câu số 29836 Ân vua giấy vàng ân làng giấy trắng Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 8535 Cóc kêu có Trời Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 10545 Cóc mà không cắm thì thôi Hệ cóc đạ cắm thiên lôi cụng chờn Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Giải Thích Phương Ngữ Cóc mà không cắm cắn thì thôi Hệ hễ cóc đạ đã cắm thiên lôi cụng cũng chờn Theo truyện cổ tích Cóc kiện trời thì Ngọc hoàng thượng đế còn phải sợ cóc. Người hiền lành ít nói nhưng hễ nói câu nào thì rất sâu cay. Xuất xứ - Miền Trung Nghệ Tĩnh Câu số 39835 Cóc vái Trời Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 10549 Con ai đem bỏ chùa này A di đà Phật con thầy thầy nuôi Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 1953 Con cóc là cậu ông Trời Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho Con cóc là cậu thầy nho Hễ ai nuôi nó đánh chết trời cho quan tiền Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xem Con Cóc Là Cậu Ông Trời Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 2016 Đàn kêu tích tịch tình tang Ai đem công chúa lên thang mà về Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 1563 Đò tôi ở bến sông Dâu Buôn trà mạn hảo tháng sau mới về Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Theo Đất Miền Cổ Tích .Đến Sủi đi vào quê hương của nhà thơ Cao Bá Quát. Đi tiếp chừng 7km nữa chúng tôi đến cầu Dâu. Một cái cầu rất cổ. Nơi đây chúng tôi ngắm mãi chỗ sông Đuống cắt ngang sông Dâu để hình thành một bên là Thiên Đức một bên là Nguyệt Đức. Nơi đây. một cái cây một dãy gò một mô đất đống gạch vụn ngôi đền . đều có những chuyện kể về mình. Trước mắt chúng tôi là cả một khu vực thành Dâu Bắc Ninh với hình vuông mênh mông. Tên chính thức của .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    42    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.