Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Câu lạc bộ nơi rèn kỹ năng cho học sinh trường THPT Lê Lợi

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Câu lạc bộ nơi rèn kỹ năng cho học sinh trường THPT Lê Lợi" nhằm xây dựng hệ thống các cơ sở lý luận về kỹ năng, các kỹ năng cần giáo dục mà học sinh THPT cần có, vai trò và hoạt động của CLB trong các trường THPT trong việc hình thành các kỹ năng cho các em. Tìm hiểu thực tế hoạt động của các CLB tại trường THPT Lê Lợi trong việc hình thành kỹ năng cho các em học sinh tại trường từ đó chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ trong việc hình thành và giáo dục kỹ năng cho học sinh của bản thân cùng đồng nghiệp. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT LÊ LỢI - - TÊN ĐỀ TÀI CÂU LẠC BỘ NƠI RÈN KỸ NĂNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT LÊ LỢI Thuộc môn Lĩnh vực Kỹ năng sống Người thực hiện - Trần Bá Hộ - Phó bí thư Đoàn trường - Đặng Trọng Bảo Tổ trưởng tổ chuyên môn - Nguyễn Thị Nhung Chủ tịch HLHTN Tổ bộ môn Xã Hội Năm thực hiện 2021- 2022 Số điện thoại 0916404106 Năm học 2021 - 2022 1 MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lí do chọn đề tài . 4 . Mục đích nghiên cứu 5 . Phạm vi nghiên cứu . 6 Nhệm vụ nghiên cứu . 6 Phương pháp nghiên cứu . 6 Tính mới của đề tài . 7 PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . Cơ sở lý luận . 8 Các khái niệm liên quan . 8 Câu lạc bộ . 8 Khái niệm về kỹ năng . 9 Các kĩ năng cần giáo dục cho học sinh THPT. 11 Các kĩ năng cứng. 11 Những kỹ năng mềm cho học sinh THPT cần thiết . 12 Ý nghĩa của giáo dục kĩ năng cho học sinh THPT . 14 Vai trò hoạt động CLB trong giáo dục kĩ năng cho cho học sinh THPT. . 16 Thực trạng giáo dục kĩ năng thông qua hoạt động CLB ở trường THPT . 18 Thực trạng . 18 Nguyên nhân . 19 Xu hướng giáo dục kĩ năng cho học sinh trong nhà trường. . 19 Khái quát về hoạt động của câu lạc bộ tại trường THPT Lê Lợi. . 21 Khái quát chung . 21 Lịch sử của nhà trường. . 21 Các hoạt động nổi bật của nhà trường Đoàn trường Hội Liên Hiệp Thanh Niên trong giáo dục kĩ năng cho học sinh. . 24 Khái quát về hoạt động của các câu lạc bộ trong nhà trường. . 26 Giáo dục kĩ năng cho học sinh thông qua các hoạt động của câu lạc bộ tại trường THPT Lê Lợi . 26 Câu lạc bộ môn học. 28 Câu lạc bộ thiện nguyện . 33 Câu lạc bộ kiến thức kỹ năng thư viện . 38 2 Tổ cộng tác viên thư viên . 38 Câu lạc bộ lý luận trẻ . 41 Câu lạc bộ năng khiếu văn nghệ thể dục thể thao . 43 . Một số chương trình hoạt động lớn của các câu lạc bộ trường THPT Lê Lợi năm học 2021- 2022. . 46 . Một số giải pháp nâng cao hiệu quả .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.