Ca dao về con cò con vạc

Ca dao về con cò con vạc Ăn ốc nói mò, ăn măng nói mọc, ăn cò nói bay = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8413 ) Anh bảy đen, đồng bạc trắng, Em ham chi đồng bạc con cò Đêm nằm với nó đen mò như cục than! = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Anh Bảy: Ý chỉ Tây đen hay anh Ấn Độ (Anh Bảy Chà) Xuất xứ: - Miền Nam (Câu số 31403 ) Anh ham xóc đĩa cò quay Máu. | Ăn ốc nói mò ăn măng nói mọc ăn cò nói bay Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 8413 Anh bảy đen đồng bạc trắng Em ham chi đồng bạc con cò Đêm nằm với nó đen mò như cục than Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Anh Bảy Ý chỉ Tây đen hay anh Ân Độ Anh Bảy Chà Xuất xứ - Miền Nam Câu số 31403 Anh ham xóc đĩa cò quay Máu mê cờ bạc lại hay rượu chè Eo sèo công nợ tứ bề Kẻ lôi người kéo ê chề lắm thay Nợ nần em trả chàng vay Kiếp em là kiếp kéo cày đứt hơi Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 437 Anh ơi phải lính thì đi 2 Con còn măng dại đã thì có em Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 504 Bắt con còng anh bỏ vào hang Nghe em than thở ruột gan nát bầm. Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Miền Nam Câu số 33504 Bợm già mắc bẫy cò ke Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 9204 Cái cò bay bổng bay cao Bay từ cửa phủ bay vào Đồng Đăng. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh. Ai lên xứ Lạng cùng anh Bõ công bác mẹ sinh thành ra em. Tay cầm bầu rượu nắm nem Mảng vui quên hết lời em dặn dò. Gánh vàng đi đổ sông Ngô Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương. Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 428 Cái cò bay bổng bay lơ Lại đây anh gởi xôi ngô cho nàng. Đem về nàng nấu nàng rang Nàng ăn có dẻo thì nàng lấy anh. Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 427 Cái cò cái vạc cái nông Sao mày giẫm lúa nhà ông hỡi cò Không không Tôi đứng trên bờ Mẹ con nhà vạc đổ ngờ cho tôi Chẳng tin ông đứng ông coi Mẹ con nhà nó còn ngồi đấy kia Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Miền Nam Bạc Liêu Câu số 429 Cái cò cái vạc cái nông 2 Ba con cùng béo vặt lông con nào Vặt lông con vạc cho tao Mắm muối bỏ vào xào rán rồi thuôn Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 430 Cái cò cái vạc cái nông 3 Cùng ăn một đồng nói chuyện giăng ca Muối kia đổ ruột con gà Mẹ mình chẳng xót bằng ta xót mình.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.