Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp giúp giáo viên quản lí tốt cảm xúc nhằm tránh bạo hành trẻ tại trường mầm non

Việc bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho giáo viên trong quá trình cảm súc giáo dục trẻ là một việc làm rất cần thiết. Và hơn ai hết, người giáo viên mầm non phải là người làm chủ cảm xúc của mình, tự tin và thực hiện tốt nhiệm vụ cảm súc và giáo dục trẻ, giữ gìn hình ảnh của người giáo viên trước các nguồn dư luận xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo sáng kiến dưới đây để nắm chi tiết nội dung bài viết. | SỞ GD amp ĐT NGHỆ AN - - Đề tài MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP GIÁO VIÊN QUẢN LÍ TỐT CẢM XÚC NHẰM TRÁNH BẠO HÀNH TRẺ TẠI TRƢỜNG MẦM NON Năm học 2021 2022 1 SỞ GD amp ĐT NGHỆ AN TRƢỜNG MẦM NON HOA SEN - - Đề tài MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP GIÁO VIÊN QUẢN LÍ TỐT CẢM XÚC NHẰM TRÁNH BẠO HÀNH TRẺ TẠI TRƢỜNG MẦM NON Tên tác giả Bùi Thị Thu Hiền Trình độ Đại học Số điện thoại 0944943688 Năm học 2021 2022 2 MỤC LỤC PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. 2 1. CƠ SỞ KHOA HỌC . 2 . Cơ sở lý luận . 2 sở thực tiễn . 2 2. Thực trạng của đề tài . 2 . Thuận lợi . 2 . n . 4 II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM . 5 . Điều tra khảo sát thực trạng . 5 III. CÁC BIỆN PHÁP GIÁO VIÊN QUẢN LÝ CÁC CẢM XÚC . 5 . Biện pháp 1 Tự bồi dưỡng giữ gìn đạo đức danh dự và phẩm chất nghề nghiệp của người giáo viên mầm non . 5 . Biện pháp 2 Nâng cao khả n ng n ận diện cảm xúc bản thân . 8 . Biện pháp 3 Kiểm soát và điều chỉnh cảm xúc . 10 . Biện p áp 4 Quản lý cảm xúc qua việc thể hiện ngôn từ nói. 14 . Biện pháp 5 Thực hành các bài tập kiềm chế cảm xúc tiêu cực bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho giáo viên. . 19 4. Kết quả thực hiện đề tài. 21 IV. KẾT QUẢ KHẢO SÁT CUỐI NĂM . 21 PHẦN III. KẾT LUẬN . 21 . Ý ng ĩa của đề tài . 22 . Ý kiến đề xuất . 22 3 PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ Cảm xúc là một p ẩm c ất tâm lý cơ bản và giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh t ần của con người. Cảm xúc tác động mạn mẽ đến iệu quả công việc ọc tập và ả n ng sáng tạo của con người. Cảm xúc tạo nên ệ động cơ chính của con người. Các cảm xúc có ý ng ĩa to lớn trong oạt động của cá nhân nó thôi thúc con người làm việc. Chúng ta không nên ng ĩ cảm xúc là yếu tố đối lập hoàn toàn với trí tuệ. Hay nói đúng ơn cảm xúc là một dạng trí tuệ bậc cao. T ực tế cho t ấy khi con người vui sướng ọ oạt động n ng nổ n iệt tình và vì t ế ọ t ường t ực iện các hành vi mang tính tích cực giúp nâng cao c ất lượng cuộc sống. Ngược lại khi con người sợ hãi đau ổ ọ có xu ướng thu mình lại uể oải mệt mỏi mất n ng lực ản .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.