Mẫu giấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Tài liệu tham khảo giấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Áp dụng đối với các cơ sở khác | Phụ lục 2b Áp dụng đối với các cơ sở khác CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc . ngày tháng năm GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH ATTP Kính gửi . Tên cơ quan kiểm tra công nhận Căn cứ các Quy định trong Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số . 2008 QĐ-BNN ngày 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn đơn vị chúng tôi Tên cơ sở Tên giao dịch thương mại cả tên viết tắt - nếu có Mã số nếu có Địa chỉ Điện thoại Fax nếu có Email nếu có Sau khi nghiên cứu kỹ các Quy định về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đối chiếu với điều kiện thực tế của cơ sở đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được - Công nhận đủ điều kiện đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm. - Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường GIÁM ĐỐC CHỦ CƠ SỞ ký tên và đóng dấu nếu có

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
58    359    5    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.