Mẫu giấy đề nghị miễn kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đề nghị miễn kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản (Ban hành kèm theo Quyết định số: 118 /2008/QĐ-BNN ngày 11 /12 /2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) | PHỤ LỤC 1b Ban hành kèm theo Quyết định số 118 2008 QĐ-BNN ngày 11 12 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên Doanh nghiệp Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . ngày. GIẤY ĐỀ NGHỊ Miễn kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản Số . Tên Doanh nghiệp .xin đề nghị tên cơ quan kiểm tra . cấp Giấy miễn kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho lô hàng sau đây để xuất khẩu nhập khẩu vào .theo Điều 17 của Quyết định số . 2008 QĐ-BNN ngày . . 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tin về lô hàng đề nghị được miễn kiểm tra Chủ hàng Địa chỉ Điện thoại Người nhận hàng Cơ sở sản xuất Mã số Địa chỉ Điện thoại Nơi xuất hàng Thời gian sản xuất Số lượng Khối lượng Nơi hàng đến Mã số lô hàng Mô tả hàng hóa Hồ sơ đính kèm gồm có - Bảng kê chi tiết lô hàng - Giấy chứng nhận CL VSATTP hàng hóa thủy sản đã cấp hoặc hồ sơ đã kiểm tra nếu có - Xác nhận của cơ quan kiểm tra GIÁM ĐỐC DN Đủ điều kiện cấp thông báo miễn kiểm tra Ký tên đóng dấu Không đủ điều kiện cấp thông báo miễn kiểm tra ghi rõ lý do . ký tên đóng dấu do doanh nghiệp tự ghi và theo dõi theo từng cơ sở sản xuất Ghi theo số lượng đơn vị bao gói cuối cùng cartons thùng.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
122    201    3    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.