Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón (Áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh)

Tham khảo tài liệu 'chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón (áp dụng đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chỉ định lại mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận chất lượng giống sản phẩm cây trồng và phân bón Áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Trồng trọt Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Trồng trọt Cơ quan phối hợp nếu có Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Chưa quy định Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy chứng nhận tổ .Ã . . . . A Quyết định số 1. chức kiếm tra chất lượng giống lần 11 2008 QĐ-BTC. cây trồng Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức chứng nhận muốn được chỉ định lại mở rộng phạm vi chỉ định gửi hồ sơ đăng ký về Cục Trồng trọt trước khi quyết định chỉ định hết hiệu lực ba tháng hoặc trước khi hết thời hạn đình chỉ đối với chỉ định lại . Căn cứ hồ sơ và kết quả giám sát 1. hàng năm nếu có Cục Trồng trọt chủ trì phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thuỷ sản xem xét chỉ định lại hoặc mở rộng phạm vi chỉ định. Trong trường hợp cần thiết Cục Trồng trọt đề nghị tổ chức đánh giá theo hình thức Hội đồng hoặc Nhóm chuyên gia đánh giá. 2 Cục Trồng trọt tiếp nhận thẩm định hồ sơ nếu hồ sơ có sai sót phải thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ các nội dung cần sửa chữa 3. 4. 5. Tên bước Mô tả bước bổ sung Nếu hồ sơ hợp lệ Cục Trồng trọt chủ trì phối hợp với Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thành lập Hội đồng đánh giá chỉ định tổ chức chứng nhận. Hội đồng tổ chức đánh giá và gửi kết quả về Cục Trồng trọt Trường hợp tổ chức chứng nhận có những điểm chưa phù hợp nhưng có thể khắc phục được thì Hội đồng liệt kê các điểm không phù hợp và đề xuất thời hạn khắc phục. Cục

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.