Chỉ định người kiểm định giống cây trồng nông nghiệp

Tham khảo tài liệu 'chỉ định người kiểm định giống cây trồng nông nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chỉ định người kiểm định giống cây trồng nông nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Trồng trọt Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Trồng trọt Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết - Trường hợp hồ sơ có sai sót thì trong vòng 05 năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phải thông báo cho tổ chức cá nhân gửi hồ sơ các nội dung cần sửa chữa bổ sung - Thời gian từ khi đánh giá đến khi ra quyết định chỉ định không quá 10 mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy chứng nhận người kiểm định đồng lần Quyết định số 11 2008 QĐ-BTC. Phí giám sát người kiểm định. người lần Quyết định số 11 2008 QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước - Người kiểm định có nhu cầu chỉ định gửi hồ sơ về Cục Trồng 1. Bước 1 trọt - Cục Trồng trọt tiếp nhận thẩm định hồ sơ nếu hồ sơ có sai sót 2. Bước 2 phải thông báo cho người nộp hồ sơ các nội dung cần sửa chữa bổ sung 3 Bước 3 - Nếu hồ sơ hợp lệ Cục Trồng trọt tổ chức đánh giá hồ sơ theo điều kiện được chỉ định người kiểm định. Trường hợp cần thiết Tên bước 4. Bước 4 Mô tả bước tiến hành đánh giá trực tiếp người có đơn đề nghị chỉ định - Cục trưởng Cục Trồng trọt quyết định chỉ định người kiểm định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị chỉ định Phụ lục 2b 2. - Bản sao Chứng chỉ đào tạo về kiểm định giống cây trồng 3. - Báo cáo kết quả về quá trình kiểm định có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị. Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.