Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Đa dạng hoá hình thức tổ chức các hoạt động dạy học đọc hiểu trong văn bản Vợ chồng A Phủ theo hướng phát triển năng lực

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Đa dạng hoá hình thức tổ chức các hoạt động dạy học đọc hiểu trong văn bản Vợ chồng A Phủ theo hướng phát triển năng lực" nhằm thay đổi phương pháp dạy và học để gây sự hứng thú cho học sinh và tránh hiện tượng nhàm chán đối với người dạy; Phát huy được tính sáng tạo cũng như tài năng, năng khiếu của học sinh; Biết được tâm tư, nguyện vọng của các em góp phần định hướng nghề nghiệp cho các em. | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI ĐA DẠNG HÓA HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU TRONG VĂN BẢN VỢ CHỒNG A PHỦ THEO HƯỚNG TRIỂN NĂNG LỰC Môn Ngữ văn SỞ GD amp ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGUYỄN SỸ SÁCH - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI ĐA DẠNG HÓA HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU TRONG VĂN BẢN VỢ CHỒNG A PHỦ THEO HƯỚNG TRIỂN NĂNG LỰC Môn Ngữ văn Tác giả Nguyễn Thúy Anh Tổ bộ môn Ngữ văn - Ngoại ngữ Năm thực hiện 2021 - 2022 Số điện thoại 0987715580 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU . 1 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1 II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU . 2 III. ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 2 1. Đối tượng nghiên cứu. 2 2. Thời gian nghiên cứu . 2 IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 2 V. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2 VI. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU . 3 VII. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI . 3 PHẦN NỘI DUNG . 3 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . 3 1. Cơ sở lý luận . 3 2. Cơ sở thực tiễn . 7 II. ĐA DẠNG HOÁ HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRONG TÁC PHẨM VỢ CHỒNG APHỦ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC . 10 1. Vị trí của văn bản Vợ chồng A Phủ trong chương trình ngữ văn 12 . 10 2. Quy trình tổ chức các hoạt động dạy học văn bản đọc hiểu trong Vợ chồng A Phủ . 10 3. Đa dạng hoá hình thức tổ chức các hoạt động dạy học trong văn bản Vợ chồng A Phủ theo hướng phát triển năng lực . 11 III. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM . 39 1. Mục đích thực nghiệm. 39 2. Nhiệm vụ của thực nghiệm . 39 3. Phương pháp thực nghiệm . 40 PHẦN KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ . 42 1. Kết luận . 42 2. Kiến nghị . 42 PHỤ LỤC. TÀI LIỆU THAM KHẢO . ĐA DẠNG HÓA HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU TRONG VĂN BẢN VỢ CHỒNG A PHỦ THEO HƯỚNG TRIỂN NĂNG LỰC PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cha ông ta đã từng nói Học đi đôi với hành đây là lời đúc kết của người xưa nhưng vẫn là bài học quý giá cho các thế hệ ngày nay và mai sau. Học tập là công việc suốt đời với mỗi con người nhưng phải chọn học như thế nào cho đúng. Học là quá trình tiếp thu kiến thức nội dung cùng với nó là các kĩ năng kĩ xảo tương

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    93    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.