Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Giải pháp giúp học sinh người dân tộc thiểu số học tốt văn học dân gian trong chương trình Ngữ văn 10 ở các trường THPT miền núi Nghệ An

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Giải pháp giúp học sinh người dân tộc thiểu số học tốt văn học dân gian trong chương trình Ngữ văn 10 ở các trường THPT miền núi Nghệ An" nhằm đề ra những biện pháp thích hợp với đối tượng học sinh người dân tộc thiểu số để học tốt phần văn học dân gian trong chương trình Ngữ văn 10 ở các trường THPT miền núi Nghệ An. | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 Ở CÁC TRƯỜNG THPT MIỀN NÚI NGHỆ AN Lĩnh vực Ngữ văn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT KỲ SƠN _ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 Ở CÁC TRƯỜNG THPT MIỀN NÚI NGHỆ AN Lĩnh vực Ngữ văn Tác giả Trần Thị Kiều Oanh Tổ bộ môn Văn Anh Số điện thoại 0975149006 Năm học 2021- 2022 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU . 1 I. Lý do chọn đề tài . 1 II. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu . 2 1. Mục đích . 2 2. Nhiệm vụ . 2 III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2 1. Đối tượng nghiên cứu . 2 2. Phạm vi nghiên cứu . 2 IV. Phương pháp nghiên cứu . 3 V. Thời gian thực hiện . 3 VI. Kết cấu đề tài . 3 PHẦN NỘI DUNG . 4 I. Cơ sở của đề tài. 4 1. Cơ sở lý luận . 4 . Lý luận về đổi mới phương pháp dạy học. 4 . Lý luận về dạy học sát với đối tượng học sinh . 5 . Khái quát về VHDG . 7 2. Cơ sở thực tiễn . 11 . Thực tiễn việc dạy và học ở các trường THPT miền núi Nghệ An hiện nay . 11 . Thực tiễn dạy học phần văn học dân gian trong chương trình Ngữ văn 10 ở trường THPT miền núi Nghệ An . 12 . Thuận lợi . 13 . Khó khăn . 13 . Nguyên nhân . 13 . Sự cần thiết của dạy học sát đối tượng trong môn Ngữ văn nói chung và phần văn học dân gian trong chương trình Ngữ văn 10 nói riêng ở các trường THPT miền núi Nghệ An . 15 II. Giải pháp giúp học sinh người dân tộc thiểu số học tốt văn học dân gian trong chương trình Ngữ văn 10 ở các trường THPT miền núi Nghệ An . 16 1. Phiên âm tác phẩm văn học dân gian ra tiếng bản địa tiếng Thái Hmông Khơ mú . 16 . Phiên âm bản tóm tắt các văn bản tự sự dân gian . 17 . Truyện cổ tích Tấm Cám . 17 . Truyền thuyết Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy . 19 . Đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây Trích sử thi Đăm Săn . 20 . Phiên âm các bài ca dao hài hước . 24 . Phiên âm một số truyện cười. 26 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    736    3    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.