Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loài rừng đối với những khu rừng do Thủ tướng Chính phủ xác lập

Tham khảo tài liệu 'cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loài rừng đối với những khu rừng do thủ tướng chính phủ xác lập', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loài rừng đối với những khu rừng do Thủ tướng Chính phủ xác lập Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Thủ tướng Chính phủ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết không quy định Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Các địa phương đơn vị nộp hồ sơ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Các địa phương đơn vị nhận kết quả tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ sơ Thành phần hồ sơ Chưa quy định trong văn bản QPPL thực tế thực hiện như sau a Thành phần hồ sơ bao gồm 1. - Văn bản đề nghị của các địa phương đơn vị - Hiện trạng rừng kết quả đánh giá các tiêu chí và chỉ số cho phép xác lập loại rừng đó Số bộ hồ sơ 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Nội dung Việc chuyển mục đích sử dụng từ loại rừng này sang loại rừng khác phải đạt các tiêu chí và chỉ số cho phép xác lập loại rừng đó. a Diện tích rừng đặc dụng rừng sản xuất được chuyển sang rừng phòng hộ thì diện tích đó phải đạt tiêu chí và chỉ số cho phép công nhận rừng phòng hộ. 1. b Diện tích rừng phòng hộ rừng sản xuất được chuyển sang rừng đặc dụng thì diện tích đó phải đạt tiêu chí và chỉ số cho phép công nhận rừng đặc dụng. c Diện tích rừng đặc dụng rừng phòng hộ được chuyển sang rừng sản xuất thì diện tích đó phải đạt tiêu chí và chỉ số cho phép công nhận rừng sản xuất. Văn bản qui định Nghị định số 23 2006 NĐ-CP .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
284    11    1    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.