Cho phép trồng cao su trên đất rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các tổ chức thuộc tỉnh

Tham khảo tài liệu 'cho phép trồng cao su trên đất rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các tổ chức thuộc tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cho phép trồng cao su trên đất rừng trồng bằng vốn ngân sách vốn viện trợ không hoàn lại đối với các tổ chức thuộc tỉnh Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Nông nghiệp và PTNT Chi cục Lâm nghiệp Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Không quy định Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Các đơn vị nộp dự án tại Sở Nông nghiệp và PTNT 2. Hoàn chỉnh dự án theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và PTNT 3. Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và PTNT Kết xuất ra file pdf Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị của các đơn vị 2. Dự án trồng cao su của các đơn vị . 3. Các tài liệu điều tra của đơn vị tư vấn Thành phần hồ sơ 4. Biên bản thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT Số bộ hồ sơ 01bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
461    3    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.