Chứng nhận VietGAP cho rau, quả và chè an toàn

Tham khảo tài liệu 'chứng nhận vietgap cho rau, quả và chè an toàn', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chứng nhận VietGAP cho rau quả và chè an toàn Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Tổ chức chứng nhận được chỉ định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tổ chức chứng nhận được chỉ định Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Không quy định Thời hạn giải quyết - Thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ không quá 03 ba ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký - Trong thời hạn không quá 15 mười lăm ngày làm việc kể từ khi ký Hợp đồng Chứng nhận Tổ chức Chứng nhận thành lập Đoàn kiểm tra và thực hiện kiểm tra lần đầu tại địa điểm sản xuất - Trong thời hạn không quá 10 mười ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra Tổ chức Chứng nhận cấp Giấy chứng nhận VietGAP cho nhà sản xuất đủ điều kiện. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nhà sản xuất đáp ứng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp 1. tốt VietGAP cho rau quả và chè an toàn gửi hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGAP về Tổ chức Chứng nhận Trong thời hạn không quá 03 ba ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký Tổ chức Chứng nhận xem xét hồ sơ hướng 2. . i Ấ Ẵ 1 Ă . .1 1 V dân băng văn bản cho nhà sản xuất bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định. Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ hợp lệ Tổ chức Chứng nhận thoả thuận để ký hợp đồng chứng nhận VietGAP với nhà 3. Ả. TT Ä À . sản xuất. Hợp đồng cần bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của hai bên trong hoạt động chứng nhận VietGAP Trong thời hạn không quá 15 mười lăm ngày làm việc kể từ khi 4 ký Hợp đồng Chứng nhận Tổ chức Chứng nhận thành lập Đoàn kiểm tra và thực hiện kiểm tra lần đầu tại địa điểm sản xuất của nhà sản xuất theo trình tự thủ tục như sau Tên bước Mô tả bước a. Thông báo quyết định kiểm tra b. Kiểm tra theo nội dung và phương pháp đánh giá quy định tại Phụ lục 3 lấy mẫu và chỉ định

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    10    1    10-12-2022
2    145    1    10-12-2022
53    11    1    10-12-2022
1    12    1    10-12-2022
76    4    1    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.