Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số kinh nghiệm về công tác phát triển Đảng trong học sinh tại trường THPT Phan Thúc Trực

Nội dung chính và cũng là đóng góp của sáng kiến là sự tổng hợp, hệ thống hóa những cách làm cụ thể, lộ trình chi tiết từ hình thành nhận thức đến công tác tạo nguồn, lộ trình bồi dưỡng cho đến các thủ tục, các quy định trong tiến trình kết nạp Đảng cho học sinh để mỗi Chi ủy, Chi bộ khi đọc được có thể làm theo, thực hiện được ở cơ sở Đảng của mình. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN SÁNG KIẾN MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC Lĩnh vực Quản lý giáo dục NĂM 2022 SỞ GD amp ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC SÁNG KIẾN MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC Lĩnh vực Quản lý giáo dục TÁC GIẢ NGUYỄN ĐÌNH PHÚC NGUYỄN TRỌNG GIÁP NGUYỄN BÁ VINH NĂM THỰC HIỆN 2022 SỐ ĐIỆN THOẠI CÁ NHÂN 0989765147 MỤC LỤC Trang A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Tính lịch sử của sáng kiến .2 3. Điểm mới và đóng góp của sáng kiến .2 4. Phương pháp nghiên cứu và phạm vi sáng kiến .2 B. NỘI DUNG 1. Hiểu biết chung về công tác xây dựng Đảng 3 . Hiểu biết chung .3 . Thực trạng công tác phát triển Đảng trong học sinh phổ thông hiện nay 7 2. Phát triển Đảng trong học sinh trường THPT . . Nhận thức của chi bộ Đảng 10 . Công tác xây dựng nguồn 12 . Công tác giáo dục bồi dưỡng 13 . Công tác kiểm tra đánh giá 17 . Công tác hồ sơ tiến trình phát triển Đảng .19 3. Kết quả thực tiễn . . Sự thay đổi nhận thức trong học sinh về công tác Đảng .21 . Sự chuyển biến trong hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên .22 . Sự trưởng thành của học sinh là đảng viên ở môi trường mới 24 4. Một số ý kiến tham vấn 25 C. KẾT LUẬN .25 D. PHỤ LỤC 27 E. TÀI LIỆU THAM KHẢO .29 A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Công tác phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng then chốt của các cấp ủy Đảng trong đó có các nhà trường. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng nhấn mạnh Phát triển đảng viên theo đúng quy định chú ý những người ưu tú trong công nhân đội ngũ trí thức đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh . Đặc biệt Chỉ thị số 34- CT TW ngày 30 5 1998 của Bộ Chính trị Khóa VIII về Tăng cường công tác chính trị tư tưởng củng cố tổ chức Đảng đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học đã đề ra nhiệm vụ cho các cấp ủy Đảng các cấp các ngành tích cực tạo nguồn làm tốt công tác .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    51    2    07-12-2023
23    66    2    07-12-2023
316    45    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.