Chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản (đối với sản phẩm gốc, sản phẩm mới sản xuất trong nước)

Tham khảo tài liệu 'chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản (đối với sản phẩm gốc, sản phẩm mới sản xuất trong nước)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản đối với sản phẩm gốc sản phẩm mới sản xuất trong nước Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Nuôi trồng thuỷ sản Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Nuôi trồng thuỷ sản Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ a Kiểm tra nội dung hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở đăng ký những nội dung chưa đạt yêu cầu để cơ sở xin đăng ký thực hiện bổ sung hoàn thiện b Tổ chức kiểm tra điều kiện sản xuất điều kiện bảo quản đối với cơ sở nhập khẩu và kiểm tra chất lượng sản phẩm của cơ sở đăng ký lần đầu. - Sau khi doanh nghiệp bổ sung hoàn thiện hồ sơ đạt yêu cầu đóng dấu giáp lai từng bộ hồ sơ trả lại cho cơ sở đăng ký 01 bộ và lưu tại Cục 01 bộ. - Trong thời hạn 45 ngày riêng đối với chế phẩm sinh học là 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức xem xét thẩm định hồ sơ theo mẫu phiếu thẩm định tại Phụ lục 2 và trình Hội đồng khoa học chuyên ngành đánh giá kết quả kiểm nghiệm khảo nghiệm thử nghiệm. Dựa trên kết quả đánh giá của Hội đồng khoa học chuyên ngành Cục đề nghị Bộ ra quyết định công nhận đưa vào Danh mục sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành ở Việt Nam. Trong trường hợp không được Bộ công nhận Cục thông báo bằng văn bản cho cơ sở đăng ký những nội dung chưa đạt yêu cầu. - Căn cứ vào Quyết định công nhận của Bộ Cục cấp Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản Phụ lục 3B đồng thời bổ sung vào Danh mục sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành ở Việt Nam để công bố rộng rãi đến các đối tượng có liên quan. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định - .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.