Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Đẩy mạnh công tác truyền thông góp phần tạo hiệu quả cao trong hoạt động giáo dục ở trường THPT miền núi

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Đẩy mạnh công tác truyền thông góp phần tạo hiệu quả cao trong hoạt động giáo dục ở trường THPT miền núi" nhằm nghiên cứu cách thức tổ chức, vận hành website - cổng thông tin điện tử, phát triển mảng truyền thông, vận dụng linh hoạt nhằm đạt hiệu quả cao để hỗ trợ đắc lực cho hoạt động giáo dục trong nhà trường. Góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. | PHẦN MỤC LỤC PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Mục đích nghiên cứu . 2 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu . 2 4. Phương pháp nghiên cứu . 2 5. Tính mới và đóng góp của đề tài . 2 PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. 4 I. Cơ sở của đề tài . 4 1. Cơ sở lý luận . 4 2. Cơ sở thực tiễn . 4 II. Đánh giá thực trạng . 5 1. Mạng xã hội trong trường phổ thông . 5 . Khái niệm về mạng xã hội . 5 . Ảnh hưởng của mạng xã hội trong trường học . 6 . Đối với học sinh . 6 . Đối với giáo viên . 9 . Đối với cấp quản lý . 9 2. Mảng truyền thông trong trường học . 10 . Khái niệm truyền thông . 10 . Ảnh hưởng của truyền thông trong trường học. 10 . Đối với học sinh . 10 . Đối với các hoạt động giáo dục. 12 III. Nội dung của đề tài. 13 1. Tổ chức tạo quản lý phát triển Fanpage Groups Website . 13 1. 1. Tạo lập và phát triển Fanpage Groups . 13 . Chọn mạng xã hội phù hợp . 13 . Tạo lập và xây dựng kế hoạch phát triển Fanpage . 14 . Tạo lập và xây dựng kế hoạch phát triển Groups . 16 . Xây dựng kế hoạch phát triển Website cổng thông tin của nhà trường . 16 2. Tạo sân chơi cho học sinh trên không gian mạng . 17 . Tạo các video phục vụ học tập giải trí . 17 . Sử dụng phần mềm tạo clip . 17 . Lên kế hoạch triển khai thực hiện . 18 . Công tác ứng dụng và truyền thông . 19 . Hoạt động trải nghiệm thực hiện các đoạn phim ngắn . 20 . Kế hoạch thực hiện. 20 . Triển khai thực hiện . 21 . Tổ chức các cuộc thi trên mạng xã hội. 22 . Cuộc thi ảnh Nam thanh nữ tú . 22 Cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền . 23 . Tạo phong trào viết bài cho Website theo các chủ đề trong năm học . 25 3. Công tác truyền thông quảng bá các hoạt động giáo dục . 25 . Tuyên truyền pháp luật chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước . 25 . Tuyên truyền qua các cuộc thi online . 26 . Tuyên truyền thông qua chia sẻ các thông tin pháp luật . 27 . Quảng bá hình ảnh các hoạt động giáo dục của nhà trường

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    98    1    18-06-2024
8    355    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.