Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ theo quyết định bắt buộc

Tham khảo tài liệu 'chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ theo quyết định bắt buộc', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ theo quyết định bắt buộc Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Trồng trọt Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tên bước Mô tả bước - Tổ chức cá nhân có nhu cầu nhận chuyển giao nộp hồ sơ đăng 1. ký nhận chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng tới Cục Trồng trọt - Cục Trồng trọt tiếp nhận và tổ chức thẩm định trình cấp có 2. thẩm quyền ban hành quyết định bắt buộc chuyển giao nếu bên đề nghị nhận chuyển giao có đủ điều kiện - Thông báo quyết định cho bên chuyển giao bắt buộc và bên nhận chuyển giao để thi hành Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị được nhận chuyển giao trong đơn phải nêu rõ phạm vi và thời hạn nhận chuyển giao bắt buộc 2. - Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất kinh doanh giống cây trồng Thành phần hồ sơ - Tài liệu chứng minh có khả năng về mặt tài chính để thực hiện việc đền bù cho bên chuyển giao theo quy định Số bộ hồ sơ Không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Nội dung Văn bản qui định Căn cứ và điều kiện bắt buộc chuyển giao quyền sở hữu giống cây trồng 1. Trong các trường hợp sau đây quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao cho tổ chức cá nhân khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 1. mà không cần được sự đồng ý của chủ bằng bảo hộ hoặc người được chủ bằng bảo hộ chuyển giao quyền sử dụng độc quyền sau đây gọi là người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng a Việc sử dụng giống cây trồng nhằm mục đích công cộng phi thương mại phục vụ nhu cầu quốc phòng an Luật Sở hữu trí .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
77    80    2    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.