Bài giảng Vật lí lớp 6 - Tiết 20: Tổng kết chương 1 - Cơ học

Bài giảng "Vật lí lớp 6 - Tiết 20: Tổng kết chương 1 - Cơ học" được biên soạn với mục đích giúp thầy cô có thêm tư liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, giúp các em học sinh ôn tập nội dung chương 1 môn Vật lí lớp 6. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo. | Tiết 20 TỔNG KẾT CHƯƠNG I CƠ HỌ C I. Ôn tập. 1 Hãy nêu tên các dụng cụ dùng để đo a Độ dài Thước. b Thể tích chất Bình chia độ. lỏng Lực kế. c L d ực Khối Cân. lượng ụng đẩy kéo của vật 2 Tác d này lên vật khác gọi là gì 3 Lực tác dụng lên vật có thể gây ra những kết quả gì trên vật 4 Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật đang đứng yên mà vật vẫn đứng yên thì hai lực đó goi là hai lực gì 1 Tiết 20 TỔNG KẾT CHƯƠNG I CƠ HỌ C I. Ôn tập. 5 Lực hút của trái đất lên các vật gọi là gì Lực hút của trái đất lên các vật gọi là trọng lực hay trọng lượng vật. Lực đó được gọi là lực đan hồi. 7 Trên vỏ một hộp kem giặt VISO có ghi 1kg. Sốố đó ch S ỉ gì 1kg ch ỉ khối lượng kem giặt VISO trong hộp. 8 Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chổ trống khối lượng riêng 7800kg m3 là của sắt. 2 Tiết 20 TỔNG KẾT CHƯƠNG I CƠ HỌ C I. Ôn tập. 10 Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật 11 Viết công khối lượng riêng của vật theo khối lượng và thể tích 12 Hãy nêu 3 loại máy cơ đơn giản mà em đã học 13 Hãy nêu lên của máy cơ đơn giản mà mà người ta dùng trong các công việc hoặc dụng cụ sau 3 Tiết 20 TỔNG KẾT CHƯƠNG I CƠ HỌC II. Vận dụng 1 Hãy chọn các từ trong 3 ô sau để viết thành 5 câu khác nhau con trâu quả bóng đá lực người thủ quả bóng bàn hút môn bóng đá cái cài lực chiếc kìm cái đinh đẩy nhổ đinh miếng sắt lực kéo 4 Tiết 20 TỔNG KẾT CHƯƠNG I CƠ HỌC II. Vận dụng 2 Một học sinh đá vào quả bóng. Có những hiện tượng gì xay ra đối với quả bóng 3 Có 3 hòn bi có kích thước bằng nhau được đánh số 1 2 3. Hòn bi 1 nặng nhất hòn bi 3 nhẹ nhất. Trong 3 hòn bi đó có một hòn bằng sắt một hòn bằng nhôm một hòn bằng chì. Hỏi hòn nào bằng sắt hòn nào bằng nhôm hòn nào bằng chì 5 Trò chơi ô chữ 1 Máy cơ đơn giản giúp làm thay đổi độ lớn của lự R Ò N G R Ọ C Đ Ộ N G Ròng rọc động 11ô 2 Dụng cụ đo thể tích 10ô Bình chia độ. B Ì N H C H I A Đ Ộ T H Ể T Í C H 3 Phần không gian mà vật chiếm chổ 7ô Thể tích. M Á Y C Ơ Đ Ơ N G I Ả N M Ặ T P H Ẳ N G N G H I Ê N G T R Ọ N G L Ự C 4

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    232    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.