Bài giảng Đại số lớp 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bài giảng "Đại số lớp 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên" được biên soạn dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh để phục vụ quá trình dạy và học. Giúp thầy cô có thêm tư liệu để chuẩn bị bài giảng thật kỹ lương và chi tiết trước khi lên lớp, cũng như giúp các em học sinh nắm được kiến thức môn Toán. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo. | TRƯỜNG THCS YÊN THỌ ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINH NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 6A GIÁO VIÊN NGUYỄN THU HÒA BỘ MÔN SỐ HỌC 6 KIỂM TRA BÀI CŨ HS1 Hãy viết các tổng sau thành tích a 5 5 5 5 5 5. 5 b a a a a a. 4 HS2 Tính kết quả các tích sau a 7. 7 49 b 2. 2. 2 8 c 3. 3. 3. 3 81 Vậy a a a a a. 4 còn a. a. a. a Tương tự 7. 7. 7. 7 74 7 mũ 4 74 hoặc 7 luỹ thừa 4 hoặc luỹ thừa bậc 4 của 7 a. a. . a n 0 an n thừa số a mũ n an a luỹ thừa n luỹ thừa bậc n của a Định nghĩa Luỹ thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau mỗi thừa số bằng a an a. a. . a n n thừa số 0 a gọi là cơ số an là một luỹ thừa n gọi là số mũ Vậy a a a a a. 4 còn a. a. a. a a4 1 Điền số vào ô trống cho đúng Luỹ thừa Cơ số Số mũ Giá trị của luỹ thừa 72 7 2 49 23 2 3 8 34 3 4 81 Bài 56. SGK 27 Vi 2 Viết tích của hai lu Bài 60 SGK 28 Vi ết g t kỹọ ế th n các tích sau b ừa sau thành m t qu ằng cách ả mỗi phép tính sau ột luỹ ddùng lu ướ ừa thi d ỹ thừộa t luỹ thừa ạng m x5 4 x9 a4 1 a5 a 3 53 4 a 5. 5. 5. 5. 5. 5 b 6. 6. 6. 3. 2 6 x5 . x4 3 . 34 3 37 a4 . a 64 c 2. 2. 2. 3. 3 d 100. 10. 10. 10 b 52 . 5 2 7 . 32 59 5 3 2 7 105 c 75 . 7 75 1 76 Ghi nhớ kiến thức Luỹ thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau mỗi thừa số bằng a an a. a. . a n 0 n thừa số a gọi là cơ số an là một luỹ thừa n gọi là số mũ Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số am . an am n

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.