Bài giảng Hình học lớp 7 - Tiết 25: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh

Bài giảng "Hình học lớp 7 - Tiết 25: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh" được trình bày bởi những slide đẹp mắt và sử dụng nhiều hiệu ứng sinh động giúp bài học trở nên hấp dẫn hơn. Thông qua nội dung bài học, quý thầy cô giúp học sinh hiểu nội dung và mục tiêu của bài học, biết thêm trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh, qua đó vận dụng kiến thức để hoàn thành các bài tập. | PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ GIÁO ÁN HÌNH HỌC 7 Tiết 25 TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH-GÓC CẠNH Giáo viên Hà Thị Thanh Nhàn Tổ Tự Nhiên Kiểểm tra bài cũ Ki m tra bài cũ Khi nào ta có th Khi nào ta có thểể kh khẳẳng đ ng địịnh đ ược ABC nh đượ c ABC A B C A B C Khi ABC và AB A B A B C có BC B C AC A C NNếếu đã có ABC A B C thì ta có th u đã có ABC A B C thì ta có thểể suy ra nh ững suy ra nhữ ng y yếếu t u tốố nào c ủa hai tam giác đó b nào củ a hai tam giác đó bằằng nhau ng nhau Nếu ABC A B C thì AB A B AC A C BC B C A a b b c c 2 Tiết 25 4 TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH CẠNH CẠNH C G C 1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen Giải Bài toán 1 V giữa ẽ tam giác ABC biết AB 2cm Vẽ xBy 700 3cm B 70 BC 0 Trên tia By lấy điểm C sao cho x BC 3cm. Trên tia Bx lấy điểm A sao cho A BA 2cm. Vẽ đoạn thẳng AC ta được tam 2c giác ABC m B 0 70 3c C y m Tiết 25 4 TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA HAI TAM GIÁC CẠNH GÓC CẠNH C G C tam giác biết hai cạnh và góc xen Giải Bài toán 1 V giữa ẽ tam giác ABC biết AB 2cm Vẽ xBy 700 Giải S GK BC 3cm B Trên tia By lấy C sao cho 700 A BC 3cm. Trên tia Bx lấy A sao cho 2c m BA 2cm. B 70 C Vẽ đoạn thẳng AC ta được tam giác 0 3c Lưu ý Ta g ABC mọi góc B là góc xen giữa hai cạnh AB và BC Góc A xen gi Góc A xen giữ Góc nào xen gi Góc nào xen gi a hai ữữ ữa hai a hai a hai cnh AC và BC cạạnh nào nh nào ccạạnh AC và BC Tiết 25 4 TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA HAI TAM GIÁC CẠNH GÓC CẠNH C G C tam giác biết hai cạnh và góc xen Bài toán 1 V giữa ẽ tam giác ABC biết AB 2cm Hãy so sánh hai c ạnh ề Từ đó kết luận gì v AC vµ A C tam giác Giải S GK BC 3cm B ABC và A B C 700 A 2c m B 70 C 0 3c Lưu ý Ta gmọi góc B là góc xen giữa hai cạnh AB và BC Bài toán 2 Vẽ tam giác A B C có .A B 2cm B 700 B C 3cm. x A 2c m B 70 0 3c C y m Tiết 25 4 TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH GÓC CẠNH C G C tam giác biết hai cạnh và góc xen VD Hai tam giác trên hình 80 có giữa Bài toán 1 sgk .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.