Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Đông Hà

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Hãy tham khảo "Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Đông Hà" để có thêm tài liệu ôn tập. | TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 TỔ TOÁN MÔN TOÁN LỚP 10 Đề gồm 01 trang Thời gian làm bài 90 phút Không kể thời gian giao đề Họ và tên . Lớp . SBD . Câu 1 2 5 điểm Cho hàm số y x 2 2 x 3 . a Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị P của hàm số. b Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị P với đường thẳng y 4x 3 . Câu 2 1 0 điểm Xét tính chẵn lẻ của hàm số f x 3x 1 3x 1 . Câu 3 1 0 điểm Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m. m 2 3m x 2 m 2 x . Câu 4 1 0 điểm Cho phương trình x 2 2 x 4m 1 0 . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 x2 sao cho x12 x2 2 3x1 x2 9. x 2 3 y 2 y 2 2 Câu 5 1 0 điểm Giải hệ phương trình 2 2 . y 3 x 2 x 2 Câu 6 0 5 điểm Giải phương trình x 6 x 7 x 1 x 2 x 2 4 x 26 0. Câu 7 0 5 điểm Cho 4 điểm A B C D . Chứng minh rằng AB DC AD BC . Câu 8 2 5 điểm Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 3 điểm A 1 3 B 1 1 C 2 0 . a Chứng minh tam giác ABC cân. Tính diện tích của tam giác ABC. b Tính cosin của góc ACB . c Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng d y x sao cho vectơ u MA 2 MB có độ dài nhỏ nhất. .HẾT Trang 1 TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 MÔN TOÁN TỔ TOÁN LỚP 10 Câu Nội dung trả lời cần đạt được Điểm a Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị P của hàm số y x 2 2 x 3 . 1 5 Tập xác định D . 0 25 Tọa độ đỉnh I 1 4 0 25 Bảng biến thiên x 1 0 25 y 4 Bảng giá trị 0 25 x 1 0 1 2 3 y 0 3 4 3 0 Đồ thị y Câu 1 2 5 điểm 1 O 1 2 3 x 0 5 3 4 b Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị P với đường thẳng y 4 x 3. 1 0 0 25 Phương trình hoành độ giao điểm x2 2 x 3 4 x 3 x 0 0 25 x2 6 x 0 . x 6 Với x 0 y 3 0 25 Với x 6 y 21. Vậy P cắt d tại hai điểm A 0 3 B 6 21 . 0 25 Xét tính chẵn lẻ của hàm số f x 3 x 1 3 x 1 . 1 0 TXĐ D 0 25 x D x D 0 25 Câu 2 1 0 điểm f x 3 x 1 3 x 1 3x 1 3x 1 0 25 3x 1 3x 1 3x 1 3x 1 f x Vậy hàm số f x 3x 1 3x 1 là hàm số lẻ. 0 25 Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m. Câu 3 m2 3m x 2 m 2 x . 1 0 1 0 điểm Pt m2 3m 2 x m 2 1 0 25 Câu Nội dung trả lời .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    75    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.