Tuyển chọn 15 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2021: Phần 1 - Đặng Việt Đông

Cuốn sách "15 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021: Phần 1" được biên soạn bởi tác giả Đặng Việt Đông cung cấp cho bạn đọc 15 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 biên soạn dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em ôn tập và nâng cao kỹ năng làm bài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây. | ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 15 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM HỌC 2020 - 2021 ST amp BS Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Ôn Tập HKI ĐẶNG VIỆT ĐÔNG ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I Đề 1 Môn Toán Lớp 10 Thời gian làm bài 90 phút Không kể thời gian phát đề Câu 1. Cho tam giác ABC trọng tâm G gọi I là trung điểm BC M là điểm thỏa mãn 2 MA MB MC 3 MB MC . Khi đó tập hợp điểm M là A. Đường trung trực của IG . B. Đường tròn tâm I bán kính BC . C. Đường tròn tâm G bán kính BC . D. Đường trung trực của BC . Câu 2. Giá trị x 2 là điều kiện của phương trình nào sau đây 1 1 A. x x 2 0. B. x x 2 . x 4 x 1 1 C. x 0. D. x 2x 1 . x 2 x 2 Câu 3. Tìm tất cả các giá trị của m để hai đồ thị hàm số y x 2 2 x 3 và y x 2 m có điểm chung 7 7 7 7 A. m . B. m . C. m . D. m . 2 2 2 2 Câu 4. Cho mệnh đề quot x x 2 3x 2 0 quot . Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là A. x x 2 3x 2 0 . B. x x 2 3x 2 0 . C. x x 2 3x 2 0 . D. x x 2 3x 2 0 . 1 Câu 5. Một chiếc cổng hình parabol dạng y x 2 có chiều rộng d 8 m . Hãy tính chiều cao h của 2 cổng Xem hình minh họa dưới đây . A. h 8 m . B. h 9 m . C. h 7 m . D. h 5 m . Câu 6. Xác định phương trình của parabol y ax 2 bx c đi qua 3 điểm A 0 1 B 1 1 C 1 1 ĐT 0978064165 - Email Trang 1 Facebook https dongpay - Kênh Youtube Thầy Đặng Việt Đông ID Tik Tok dongpay ST amp BS Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Ôn Tập HKI A. y x 2 x 1 . B. y x 2 x 1 . C. y x 2 x 1 . D. y x 2 x 1 . Câu 7. Biết rằng đồ thị hàm số y ax b đi qua điểm E 2 1 và song song với đường thẳng ON với O là gốc tọa độ và N 1 3 . Tính giá trị biểu thức S a 2 b 2 . A. S 40 . B. S 58 . C. S 4 . D. S 58 . Câu 8. Cho tập hợp A 1 5 và B m m 1 . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để A giao B là một khoảng A. 5. B. 3. C. 4. D. 2. 2 x 1 khi x 0 Câu 9. Cho hàm số y f x 2 . Giá trị của biểu thức P f 1 f 1 là 3 x khi x 0 A. 2 . B. 0 . C. 1 . D. 4 . x 1 Câu 10. Cho A x x 2 12 x 35 0 B x 0 . Tập B A là x 7 A. 1 5 7 . B. 1 5 7 . C. 1 5 . D. 1 5 . Câu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.