Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp giảm nghèo quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Mục tiêu của đề tài "Giải pháp giảm nghèo quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng" là làm rõ cơ sở lý luận về nghèo và giảm nghèo; phân tích thực trạng nghèo và công tác giảm nghèo của quận Liên Chiểu, tìm ra những nhân tố tác động đến nghèo trên địa bàn quận. Đề xuất một số kiến nghị, giải pháp góp phần giảm nghèo trên địa bàn quận Liên Chiểu đến năm 2017. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    541    2    19-07-2024
46    336    2    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.