Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua vé trực tuyến của khách hàng tại Vietnam Airlines

Mục tiêu của đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua vé trực tuyến của khách hàng tại Vietnam Airlines" là luận giải về các cơ sở lý luận của quyết định mua sắm trực tuyến và những đặc trưng riêng của quyết định mua vé trực tuyến trong ngành hàng không; xác định, kiểm định mô hình lý thuyết và các giả thiết nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua vé trực tuyến của khách hàng tại Vietnam Airlines. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    148    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.