Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện chính sách phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ của CHDCND Lào

Mục tiêu của nghiên cứu "Hoàn thiện chính sách phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ của CHDCND Lào" là đưa ra được các gợi ý chính sách liên quan đến thúc đẩy ngành chế biến gỗ tại CHDNND Lào thông qua việc nghiên cứu lý luận và phân tích các nghiên cứu thực tiễn phát triển ngành chế biến gỗ ở các nước. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
110    116    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.