Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Viễn thông Viettel trên thị trường thông tin di động Việt Nam

Luận văn "Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Viễn thông Viettel trên thị trường thông tin di động Việt Nam" trình bày lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thực trạng năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Viễn thông Viettel; một số kiến nghị và đề xuất. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.