Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng

Luận văn "Phát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng" nghiên cứu phân tích và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển bền vững nông nghiệp; đánh giá đúng thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2011; đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp Hòa Vang theo hướng bền vững giai đoạn 2012-2020 và những năm tiếp theo. | 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nông nghiệp nông thôn có vai trò vị trí hết sức quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến sự phát triển của nông nghiệp nông thôn. Cùng với sự phát triển chung của nông nghiệp cả nước nông nghiệp huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng đã và đang phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa hình thành một số vùng nông sản hàng hóa tập trung. Tuy nhiên nhìn chung kinh tế của Huyện phát triển chưa bền vững. Nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn thực hiện thành công sớm chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phát triển nhanh bền vững kinh tế nông nghiệp Huyện là một vấn đề rất quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy tôi chọn đề tài Phát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng làm luận văn Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế phát triển của mình. 2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu Đến nay đã có nhiều công trình nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu ngành kinh tế nông nghiệp với những mức độ khác nhau. Các công trình nghiên cứu đều đề cập đến vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa hoặc theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa rất ít có công trình nào nghiên cứu sâu và hệ thống về phát triển bền vững nông nghiệp nói chung và chưa có đề tài nào nghiên cứu phát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang một huyện nông nghiệp duy nhất của thành phố Đà Nẵng có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển nông nghiệp nông thôn nhanh và bền vững. 3. Mục tiêu nghiên cứu Phân tích và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển bền vững nông nghiệp. 2 Đánh giá đúng thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007 2011. Đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp Hòa Vang theo hướng bền vững giai đoạn 2012 2020 và những năm tiếp theo. 4. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.