Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Quảng Nam (Mã đề 101)

"Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Quảng Nam (Mã đề 101)" bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luật giúp các em học sinh lớp 11 củng cố kiến thức và nắm được cấu trúc đề thi để có kế hoạch ôn tập thật tốt. | SỞ GD- ĐT QUẢNG NAM KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2021- 2022 TRƯỜNG THPT Môn TOÁN- Lớp 10 HUỲNH THÚC KHÁNG Thời gian 60 phút không kể thời gian giao đề MÃ ĐỀ 101 Đề này gồm có 02 trang A. TRẮC NGHIỆM 5 điểm Câu 1. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề A. Số 3 có phải là số tự nhiên không B. Đề thi môn Văn quá hay C. Thời tiết hôm nay lạnh quá D. Gia Lai là một tỉnh của Việt Nam Câu 2. Mệnh đề P x quot quot x Î x 2 - x 7 lt 0 quot . Phủ định của mệnh đề P là A. x Î x 2 - x 7 gt 0 . B. x Î x 2 - x 7 0 . C. quot x Î x 2 - x 7 gt 0 . D. quot x Ï x 2 - x 7 0 Câu 3. Cho hai tập hợp A 0 1 2 3 4 B 2 3 4 5 6 . Xác đinh tập hợp A B. A. A B 0 . B. A B 1 2 . C. A B 0 1 . D. A B 1 5 . Câu 4. Tập hợp S là tập hợp tất cả các số nguyên dương m để phương trình x 2 2 x - m 0 có nghiệm. Số phần tử của tập hợp S bằng A. 1. B. 0. C. 2. D. Vô số. Câu 5. Chiều dài của một cây cầu là l 1745 25 m 0 1 m. Số quy tròn của số gần đúng 1745 25 là A. 1745 20 m. B. 1745 00 m. C. 1745 30 m. D. 1746 00 m. Câu 6. Cho hàm số f x 3x - 5 . Khẳng định nào sau đây đúng 5 A. Hàm số nghịch biến trên . B. Hàm số đồng biến trên R . 3 5 C. Hàm số nghịch biến trên . D. Hàm số nghịch biến trên R . 3 Câu 7. Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số y x 1 A. A 0 1 . B. B 2 3 . C. C 3 0 . D. D 1 2 . Câu 8. Bảng biến thiên của hàm số y 2 x 4 x 1 là bảng nào sau đây 2 2 2 1 1 A. . B. . 1 1 3 3 C. . D. . Câu 9. Cho hàm số y ax 2 bx c có đồ thị như hình bên dưới. y x O Khẳng định nào sau đây đúng A. a 0 b 0 c 0 . B. a 0 b 0 c 0 . C. a 0 b 0 c 0 . D. a 0 b 0 c 0 . Câu 10. Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng A. Cùng hướng và cùng độ dài. B. Cùng phương. C. Có độ dài bằng nhau. D. Có độ dài bằng nhau. Câu 11. Cho tam giác đều ABC . Mệnh đề nào sau đây sai uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur A. AB BC . B. AC BC . C. AB BC . D. AC và BC không cùng phương. Câu 12. Cho các điểm phân biệt A B C . Đẳng thức nào sau đây đúng uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur A. AB BC CA . B. AB CA BC . C. AB

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.