Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Lương Thúc Kỳ, Quảng Nam (Mã đề 001)

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Lương Thúc Kỳ, Quảng Nam (Mã đề 001)" giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn và nắm các phương pháp giải bài tập, củng cố kiến thức môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo! | SỞ GD amp ĐT QUẢNG NAM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022 TRƯỜNG THPT LƯƠNG THÚC KỲ MÔN TOÁN - KHỐI LỚP 10 Thời gian làm bài 60 Phút Đề có 2 trang Họ tên . Số báo danh . Mã đề 001 nghiệm 5 Điểm Câu 1 Trong bốn hàm số sau hàm số nào là hàm số bậc nhất 2x A. y x 2 1 B. y 4 x 3 . C. y 2 x 5 . D. y x 2 Câu 2 Gọi M N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB BC của tam giác đều ABC . Hỏi cặp vectơ nào sau đây cùng hướng uuuur uur uuur uuuur uuur uur uuur uuur A. MN và CB. B. AC và MN . C. AN và CA. D. NB và NC. Câu 3 Biết hàm số y ax bx c a 0 đạt giá tri lớn nhất bằng 3 tại x 2 và có đồ thị hàm số đi qua 2 điểm A 0 -1 . Tính tổng S a b c. A. 4 B. 2 C. - 4 D. -1 Câu 4 Lớp 10A có 13 em biết chơi bóng đá 22 em biết chơi cầu lông 17 em biết chơi đá cầu trong số đó có 5 học sinh biết chơi bóng đá và cầu lông 7 học sinh biết chơi cầu lông và đá cầu 3 học sinh biết chơi bóng đá và đá cầu. 1 học sinh biết chơi cả 3 môn 4 học sinh không biết chơi môn nào lớp 10A có bao nhiêu học sinh A. 42 B. 38 C. 40 D. 39 uuur uuur Câu 5 Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng BA BC . 2a 2 3a 3 A. B. . C. 3a 2 . D. 6a 3 2 Câu 6 Cho số gần đúng a 45932034 với độ chính xác d 200 .Hãy viết số quy tròn của a. A. 45934000 B. 45933000 C. 45942000 . D. 45932000 . x 1 Câu 7 Điểm M nào sau đây thuộc đồ thị hàm số f x 2x 3 A. M 2 1 B. M 0 3 . C. M 1 2 . D. M 1 1 Câu 8 Trong các phát biểu sau phát biểu nào là mệnh đề A. 5 là số nguyên tố . B. Hoa ăn cơm chưa C. x2 2 chia hết cho hai. D. Bé Lan xinh quá 2 Câu 9 Đỉnh của parabol P y 4 x - 2 x 2 là æ 1 7ö æ1 7 ö æ 1 7ö æ1 7 ö A. I ççç- - B. I ççç - C. I ççç- D. I çççè ø è 4 4 ø è4 4 ø è 4 4 ø 4 4 Câu 10 Cho mệnh đề A quot x R x 2 x quot .Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề A. A. quot x R x2 x quot . B. quot x R x2 x quot C. quot x R x2 x quot . D. quot x R x2 x quot Câu 11 Cho hai tập hợp A 5 và B 2 7 .Tìm A B . Trang 1 2 - Mã đề 001 A. 7 B. 2 C. 5 7 . D. 2 5 . Câu 12 Cho tam giác ABCD có G là trọng tâm M là trung điểm của BC đẳng thức nào

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    89    1    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.