Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Lý Tự Trọng, Quảng Nam

Cùng tham khảo "Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Lý Tự Trọng, Quảng Nam" sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. Chúc các bạn thi tốt! | SỞ GD amp ĐT QUẢNG NAM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG NĂM HỌC 2021 - 2022 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TOÁN 10 Đề thi gồm có 03 trang Thời gian làm bài 60 phút Họ và tên thí sinh Số báo danh . PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM 5 điểm Câu 1. Trong các câu sau câu nào là mệnh đề A. 3 4 x 5 . B. 3 là số hữu tỉ. C. 3 có phải là số nguyên tố không . D. 5 x 7 . Câu 2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề Mọi số thực đều có trị tuyệt đối không âm là A. Có một số thực có trị tuyệt đối không âm . B. Mọi số thực đều có trị tuyệt đối âm . C. Có một số thực có trị tuyệt đối âm . D. Mọi số thực đều có trị tuyệt đối dương . Câu 3. Viết lại tập hợp A x R 3 x 5 dưới dạng khoảng đoạn nửa khoảng A. A 3 5 . B. A 3 5 . C. A 3 5 . D. A 3 5 . Câu 4. Cho hai tập hợp khác rỗng A m 1 4 và B 2 2m 2 m R Tìm m để A B . A. -1 lt m lt 5. B. m gt -3. C. -2 lt m lt 5. D. 1 lt m lt 5. Câu 5. Bạn Hương Giang vừa thi đậu vào lớp 10 năm học 2020 2021 ba mẹ của bạn thưởng cho bạn một chiếc laptop. Khi mang về bạn phát hiện ngoài bao bì có ghi trọng lượng 1 5456 kg 0 001 kg. Giá trị quy tròn trọng lượng của chiếc laptop đó là A. 1 545 kg . B. 1 54 kg . C. 1 546 kg . D. 1 55 kg . Câu 6. Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số lẻ A. y x3 x . B. y 2 x 4 . C. y x2 9 . D. y x3 1 . Câu 7. Đồ thị hàm số y 2 x 3 không đi qua điểm nào A. 1 5 . B. 1 5 . C. 0 3 . D. 2 1 . Câu 8. Đồ thị hàm số y 2 x2 4 x 5 có trục đối xứng là A. x 2 . B. x 1 . C. x 1 . D. x 2 . Câu 9. Xác định hàm số y ax bx c biết đồ thị hàm số đi qua điểm A 1 8 và có 2 đỉnh I 2 1 . A. y x2 4 x 3 . B. y x2 4 x 3 . C. y x2 4 x 3 . D. y x2 2 x 11 . Câu 10. Cho hình bình hành uuur ABCD. Khẳng định nào đúng uuur uuur uuur A. AB ngược hướng vớiuuu BC . r B. AB cùng phương với BC . uuur uuur uuur C. AB cùng hướng với CD . D. AB DC . Câu 11. Cho ABC đều. Khẳng định nào sai uuur uuur uuur uuur uuur A. AB AC . B. AB AC . C. AB AC . D. AB AC . Câu 12. Cho 4 điểm A B C uuu D. Chọn khẳng định đúng r uuur uuur uuur uuur uuur AB AD BD . A. uuu B. AB BC CA . r uuur uuur .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.