Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Hữu Thận, Quảng Trị

Mời các bạn cùng tham khảo và luyện tập với “Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Hữu Thận, Quảng Trị” dưới đây để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Đề thi giúp đánh giá được năng lực của bản thân, từ đó có kế hoạch ôn tập phù hợp để đạt kết quả cao trong kì thi. Chúc các bạn thi tốt! | SỞ GD amp ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I - MÔN TOÁN 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỀ CHÍNH THỨC Đề có 3 trang Thời gian làm bài 90 Phút Đề có 31 câu Họ tên . Lớp . Mã đề 101 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 7 ĐIỂM Câu 1 Khẳng định nào sau đây là đúng A. Hai vectơ cùng phương khi và chỉ khi chúng có giá song song với nhau. B. Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng cùng hướng và cùng độ dài. C. Hai vectơ đối nhau khi và chỉ khi chúng ngược hướng. D. Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng cùng hướng. Câu 2 Cho hàm số y f x x 2 3 . Giá trị của f 2 là A. 8. B. 1. C. -7. D. 0. Câu 3 Vectơ tổng MN PQ RN NP QR bằng A. MP . B. MR . C. MN . D. PR . Câu 4 Tọa độ đỉnh I của Parabol y x2 4 x 3 là A. I 2 15 . B. I 2 1 . C. I 4 7 . D. I 2 1 . Câu 5 Tọa độ giao điểm của P y x 2 4 x với đường thẳng y x 2 là A. M 1 1 N 2 0 . B. M 0 2 N 2 4 . C. M 1 3 N 2 4 . D. M 3 1 N 3 5 . Câu 6 Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y 2 x 3 A. I 0 3 . B. I 3 0 . C. I 2 7 . D. I 2 1 . Câu 7 Hãy xác định AM AN A. MN . B. NM . C. AN . D. 0 . Câu 8 Cho tam giác ABC . Có thể xác định bao nhiêu vectơ khác vectơ-không và có điểm đầu điểm cuối là các đỉnh A B C A. 2. B. 3. C. 6. D. 4. Câu 9 Cho A 0 1 2 3 4 B 2 3 4 5 6 . Tập hợp A B bằng A. 5 6 . B. 0 1 . C. 2 3 4 . D. 0 1 2 3 4 5 6 . Câu 10 Cho hình bình hành ABCD . Đẳng thức nào sau đây đúng A. AB BC CA . B. BA AD AC . C. AB AD CA . D. BC BA BD . Câu 11 Cho tập hợp A a b c . Tập A có mấy tập con A. 6 . B. 5 . C. 7 . D. 8 . Câu 12 Hình vẽ sau đây phần không bị gạch là biểu diễn của tập hợp nào Trang 1 3 - Mã đề 101 A. 1 3 . B. 1 3 . C. 2 3 . D. 1 3 . Câu 13 Tìm điều kiện của tham số m để hàm số y 3m 4 x 5m đồng biến trên 4 4 4 4 A. m . B. m . C. m . D. m . 3 3 3 3 2x 3 Câu 14 Tập xác định của hàm số y là x 2 A. 2 B. C. 2 D. 2 Câu 15 Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề A. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. B. Mùa thu Hà Nội đẹp quá C. Bạn có đi học không D. Đề thi môn Toán khó quá Câu 16 Cho tam giác ABC có trung tuyến BM gọi I là trung .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.