Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 - Bộ GD&ĐT

Nhằm cung cấp tài liệu ôn tập, bổ sung về môn Toán cho các em trong quá trình ôn tập. Xin giới thiệu với các em "Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 - Bộ GD&ĐT". Đề thi gồm các câu hỏi ở nhiều dạng khác nhau giúp các em làm quen với nhiều dạng câu hỏi. Chúc các em làm bài tốt! | MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 10 THỜI GIAN LÀM BÀI 90 phút Mức độ nhận thức Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số CH Nội dung kiến Thời TT Đơn vị kiến thức Thời Thời Thời Thời tổng thức Số Số Số Số gian điểm gian gian gian gian TN TL phút CH CH CH CH phút phút phút phút . Mệnh đề 2 2 1 2 3 1. Mệnh đề. Tập 1 . Tập hợp 2 2 2 4 1 1 12 4 1 hợp . Số gần đúng. Sai số 1 1 0 0 1 8 65 66 . Hàm số 4 4 2 4 1 6 2. Hàm số bậc 2 . Hàm số y ax b 2 2 2 4 1 12 4 2 nhất và bậc hai . Hàm số bậc hai 2 2 3 6 1 5 . Các định nghĩa 2 2 1 2 3 3 3. Vectơ . Tổng và hiệu của hai vectơ 2 2 2 4 1 8 4 1 25 34 . Tích của vectơ với một số 3 3 2 4 5 Tổng 20 20 15 30 2 16 2 24 35 4 90 Tỉ lệ 40 30 20 10 100 Tỉ lệ chung 70 30 100 Lưu ý - Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng. - Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận. - Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0 20 điểm câu số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận. - Trong nội dung kiến thức Chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng ở một trong ba nội dung . 1 chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng ở một trong bốn nội dung . 1 chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng cao ở một trong hai nội dung . BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 MÔN TOÁN 10 THỜI GIAN LÀM BÀI 90 phút Số câu hỏi theo mức độ nhận thức Nội dung Đơn vị TT Mức độ kiến thức kĩ năng cần kiểm tra đánh giá Nhận Thông Vận Vận dụng kiến thức kiến thức biết hiểu dụng cao Nhận biết - Biết thế nào là một mệnh đề mệnh đề phủ định mệnh đề chứa biến. - Biết kí hiệu phổ biến và kí hiệu tồn tại . - Biết được mệnh đề kéo theo mệnh đề tương đương. . Thông hiểu 2 1 0 0 Mệnh đề - Biết lấy ví dụ mệnh đề phủ định một mệnh đề xác định được tính đúng sai của các mệnh đề trong những trường hợp đơn giản. - Biết lập mệnh đề .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.