Phương pháp giải bài tập hàm số bậc nhất và bậc hai - Trần Đình Cư

Tài liệu "Phương pháp giải bài tập hàm số bậc nhất và bậc hai" được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập hàm số bậc nhất và bậc hai, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Đại số 10 chương 2 (Toán 10). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết nội dung tại đây. | BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÀM SỐ A. KIẾN THỨC CẦN NẮM I. Ôn tập về hàm số 1. Hàm số. Tập xác định của hàm số Định nghĩa Cho D R D . Hàm số f xác định trên D là một qui tắc đặt tương ứng mỗi số x D với một và chỉ một số kí hiệu là f x số f x được gọi là giá trị của hàm số f tại x . Kí hiệu y f x . x được gọi là biến số D được gọi là tập xác định của hàm số. T y f x x D được gọi là tập giá trị của hàm số. 2. Cách cho hàm số Cho bằng bảng Cho bằng biểu đồ Cho bằng công thức y f x . Tập xác định của hàm số y f x là tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức f có nghĩa. Chú ý Trong kí hiệu y f x ta còn gọi x là biến số độc lập y là biến số phụ thuộc của hàm số f . Biến số độc lập và biến số phụ thuộc của một hàm số có thể được kí hiệu bởi hai chữ cái tùy ý khác nhau. Chẳng hạn y x 3 4 x 2 1 và u t 3 4t 2 1 là hai cách viết biểu thị cùng một hàm số. 3. Đồ thị của hàm số Đồ thị của hàm số y f x xác định trên tập D là tập hợp tất cả các điểm M x f x trên mặt phẳng toạ độ với mọi x D. Chú ý Ta thường gặp đồ thị của hàm số y f x là một đường. Khi đó ta nói y f x là phương trình của đường đó. II. Sự biến thiên của hàm số 1. Hàm số đồng biến hàm số nghịch biến Định nghĩa Cho hàm số f xác định trên K. Hàm số y f x đồng biến trên K nếu x1 x2 K x1 x2 f x1 f x2 Hàm số y f x nghịch biến trên K nếu x1 x2 K x1 x2 f x1 f x2 Giáo viên có nhu cầu sở hữu file word vui lòng liên hệ. Face Trang 81 Trần Đình Cư. SĐT 0834332133 Nhận xét Nếu một hàm số đồng biến trên K thì trên đó đồ thị hàm số nó đi lên ngược lại hàm số nghịch biến trên K thì đồ thị hàm số đi xuống. Chú ý Nếu f x1 f x2 với mọi x1 x2 K tức là f x c x K thì ta gọi là hàm số không đổi hay hàm số hằng trên K. 2. Khảo sát sự biến thiên của hàm số Khảo sát sự biến thiên của hàm số là xét xem hàm số đồng biến nghịch biến không đổi trên các khoảng nào trong tập xác định. Đối với hàm số cho bằng biểu thức để khảo sát sự biến thiên của hàm số ta có thể dựa vào định nghĩa hoặc dựa vào nhận xét sau y f x đồng biến trên K f x2 f x1 x1 x2

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    287    2    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.