Phương pháp giải bài tập mệnh đề, tập hợp - Trần Đình Cư

Tài liệu "Phương pháp giải bài tập mệnh đề, tập hợp" được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập mệnh đề, tập hợp, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Đại số 10 chương 2 (Toán 10). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết nội dung tại đây. | BÀI 1. MỆNH ĐỀ A. LÝ THUYẾT 1. Mệnh đề là gì Mệnh đề là một câu khẳng định Đúng hoặc Sai. Một câu khẳng định đúng gọi là một mệnh đề đúng một câu khẳng định sai gọi là mệnh đề sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng hoặc vừa sai. 2. Mệnh đề phủ định Cho mệnh đề P . Mệnh đề Không phải P gọi là mệnh đề phủ định của P . Ký hiệu là P . Nếu P đúng thì P sai nếu P sai thì P đúng . Ví dụ P 3 gt 5 thì P 3 5 3. Mệnh đề kéo theo và mệnh đề đảo Cho 2 mệnh đề P và Q . Mệnh đề Nếu P thì Q gọi là mệnh đề kéo theo. Ký hiệu là P Q . Mệnh đề P Q chỉ sai khi P đúng Q sai và đúng trong các trường hợp con lại. Cho mệnh đề P Q . Khi đó mệnh đề Q P gọi là mệnh đề đảo của P Q . 4. Mệnh đề tương đương Cho 2 mệnh đề P và Q . Mệnh đề P nếu và chỉ nếu Q gọi là mệnh đề tương đương ký hiệu P Q . Mệnh đề P Q đúng khi cả hai mệnh đề kéo theo P Q và Q P đều đúng và sai trong các trường hợp còn lại. 5. Khái niệm mệnh đề chứa biến Ví dụ Xét câu sau n chia hết cho 3 với n là số tự nhiên. 6. Các kí hiệu và a Kí hiệu Cho mệnh đề chứa biến P x với x X . Khi đó khẳng định Với mọi x thuộc X P x đúng hay P x đúng với mọi x thuộc X 1 là một mệnh đề. Mệnh đề này đúng nếu với x0 bất kỳ thuộc X sao cho P x0 là mệnh đề đúng. Mệnh đề 1 được ký hiệu là quot x X P x quot hoặc quot x X P x quot . Kí hiệu đọc là với mọi b Kí hiệu Cho mệnh đề chứa biến P x với x X . Khi đó khẳng định Tồn tại x thuộc X P x đúng 2 là một mệnh đề. Mệnh đề này đúng nếu có x0 thuộc X sao cho P x0 là mệnh đề đúng. Mệnh đề 2 được ký hiệu là quot x X P x quot hoặc quot x X P x quot . Kí hiệu đọc là tồn tại . Giáo viên có nhu cầu sở hữu file word vui lòng liên hệ. Face Trang 1 Trần Đình Cư. SĐT 0834332133 7. Mệnh đề phủ định của mệnh đề có chứa kí hiệu Phủ định của mệnh đề x X P x là mệnh đề x X P x Phủ định của mệnh đề x X P x là mệnh đề x X P x Ví dụ Cho x là số nguyên dương P x x chia hết cho 6 Q x x chia hết cho 3 Ta có P 10 là mệnh đề sai Q 6 là mệnh đề đúng P x x không chia hết cho 6 Mệnh đề kéo theo P x Q x là mệmh đề đúng. x N P x đúng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    451    2    15-07-2024
3    74    2    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.